BİLGİ VE RANDEVU FORMU

Bilgi ve randevu için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları - Videolar

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları - Doktorlarımız

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

OP. DR. CAN ERCAN

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

DR. UMUT SAKARYA

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak-burun-boğaz polikliniğinde tedavi edilen hastalıklar;

 • Burun ve sinüs hastalıkları 
 • Burun tıkanıklığı ve şekil bozukluğu yapan kemik, kıkırdak eğrilikleri ve yumuşak doku problemleri 
 • Burun polipleri 
 • Sinüzit 
 • Boğaz ve gırtlak hastalıkları 
 • Geniz eti ve bademcik hastalıkları 
 • Kronik farenjit ve larenjit 
 • Ses teli hastalıkları, polip ve nodülleri 
 • Sigara ve reflü ye bağlı boğaz ve gırtlak hastalıkları
 • İşitme ve denge bozuklukları; işitme bozuklukları işitme (odyoloji) laboratuarımız yardımıyla incelenmektedir. 
 • Alerjik kulak-burun-boğaz hastalıkları 
 • Alerjik nezle, boğaz ve kulaklardaki alerjik reaksiyonlar, 
 • Kulak-burun-boğaz sahasındaki iyi ve kötü huylu tümörlerin teşhisi ve yapılması gerekli görülen operasyonlar
 • Tükürük bezi hastalıkları, 
 • Tükürük bezinin taşları, tümörleri ve iltihabı hastalıklarının teşhis ve tedavi yöntemleri uygulanmakta ve gerekli operasyonlar yapılmaktadır.

 
A) Poliklinik, KBB muayenesi

Mikroskop altında dış kulak yolu ve kulak zarı muayenesi. Bu yöntemle dış kulak yolu ve kulak zarı hakkında tüm bilgiler elde edilir. Kulak zarı delikse ortakulak hastalıklarının teşhisi bu yöntemle çok kolay olabilir. Dış kulak yolundaki buşon (Kulak kiri) mikroskop ve aspiratör yardımıyla kulak zarına zarar vermeden temizlenir. Kronik orta kulak enfeksiyonlarında ortaya çıkan cerahat yine aspiratör yardımıyla aspire edilir. Spesifik antibiyotik seçimi için kültür alınabilir. 
Klasik; Kulak Burun Boğaz ve Ses telleri muayenesi yapılır.

B) Tanı yöntemleri

Mikroskoplu kulak bakısı, burun, geniz, bademcik ameliyatları ve teşhiste önemli yeri olan işitme ölçüm testleri (odimetri) yapılmaktadır.
Nazofibroskopi : Burun boşluklarını genizi boğazı ve özellikle ses tellerini incelemeye yarar. 
Diagnostik nazal endoskopi : Tanı amaçlı burun ve sinüs endoskopisi özellikle kronik sinüzit vakalarında kesin teşhisi koymakta oldukça yardımcı bir yöntemdir
Odioloji, Timpanometri Odiyometri : Saf ses işitme testi. Dış ortamyn gürültüsünden arıtılmış bir kabin içinde uygulanır. Odyometri elektrikle çalışan bir ses üreticisidir. Timpanometri. Orta kulak basınç testi. Bize orta kulağın çalışması ve durumu hakkında çok değerli bilgiler verir.

C) Cerrahi

Burun; Septoplasti (Deviasyon) : Burunda nefes alıp vermeyi engelleyen en önemli neden septum denilen burun bölmesindeki eğriliktir. Hastanemizde deviasyon ameliyatı rijit optikler yardımıyla rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

Türbinektomi (Parsiyel, Total) : Burun etlerinin alınması genelde nefes alıp vermeyi engellemeyen alt burun etleri alerji, hava kirliliği, sigara gibi nedenlerle genişleyip büyürler. Burun tıkanıklığına neden olan hastalanmış burun etleri, endoskopik yöntemle alınırlar.

Polipektomi (Endoskopik) : Burunda mukozal alerjiye bağlı olarak ortaya çıkan şeffaf, sarımsı-beyaz, yumuşak, üzüm salkımını andıran selim oluşumlardır. Lokal ya da genel anestezi altında endoskopik ameliyatla polipler çıkartılırlar. Eğer hastada alerjik bünye varsa çok iyi temizlenseler bile tekrarlama eğilimi gösterirler.

Sinüs; FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi) : Uzun süreli antibiyotik tedavisine cevap vermeyen kronik sinüzit vakalarına cerrahi yaklaşım önerilir. Sinüs kanallarındaki ve burun boğluklarındaki daralma ve tıkanıklıklar günümüzde “endoskopik yöntemle” ortadan kaldırılarak fizyolojiye uygun sinüs havalanması ve drenajı sağlanır.
Boğaz; Adenoidektomi (Geniz eti) : Büyümüş geniz etleri orta kulakla boğazın arka kısmını birleştiren östaki borusunu tıkayarak orta kulağın sıvı ile dolmasına ve dolayısıyla işitme kaybına neden olur. Sık tekrarlayan orta kulak iltihabı vakalarında burun tıkanıklığına bağlı sinüzit ağızdan nefes alıp verme şiddetli horlamalarda sık tekrarlayan ses telleri enfeksiyonlarında geniz eti alınmalıdır.

Ventilasyon tüpü : Orta kulak östaki borusu vasıtasıyla genize bağlanmıştır. Orta kulak basıncını atmosfer basıncıyla eşit hale getirmeye yarayan bu boru, çocuklarda genellikle geniz etinin aşırı büyümesine bağlı olarak tıkanır. Bu durumda orta kulak basıncını eşitlemek için vantilasyon tüpleri kulak zarı üzerine yerleştirilir. Bu tüpler 5-6 ay sonra kendiliğinden kulak zarı tarafında dışarıya atılırlar.

Tonsillektomi : Bademcikler arka ağız boşluğunun her iki yanında bulunan bir lenf bezidir. Yılda beş kereden fazla tonsillit atakları, bademcikler arkasında abse, nefes alıp vermeyi engelleyecek kadar büyük bademcikler, kötü ağız kokusu, beta hemolitik streptokok enfeksiyonuna bağlı(beta mikrobu) akut eklem romatizması, böbrek iltihabı, kalp romatizması gibi komplikasyonlar durumunda bademcikler koruma özelliklerini kaybetmiş vücuda zararlı hale gelmişlerdir. Bu durumda bademcik ameliyatına karar vermek gerekir.
Horlama ameliyatı (UPPP): Uyku testi ile gece boyunca horlamaya bağlı oluşan uyku bölünmeleri miktarı tespit edildikten sonra UPPP ameliyatı ile gevşeyen dokularla birlikte bademcikler çıkartılarak dil arkası ile boğaz duvarı arasındaki mesafe genişletilir.

Larenks (Gırtlak); Selim tümörler (Nodül, Polip) : Ses telleri üzerindeki selim oluşumlar genel anestezi altında mikroskop ile büyütülerek ağız yoluyla yerleştirilen tüp vasıtasıyla özel aletler kullanılarak ses tellerine zarar vermeden alınır.

Kulak; Delik kulak zarı cerrahisi (Miringoplasti) : Genellikle travma ya da enfeksiyon nedeniyle kulak zarı üzerinde bir delik oluşabilir. 3-4 hafta içinde kendiliğinden kapanmayan delik genel anestezi altında miringopasti denen ameliyat ile kapatılmaya çalışılır. Kulak kepçesine yakın bir adalenin zarı alınarak delik olan kulak zarı yamanır.

Kronik orta kulak iltihabı cerrahisi (Timpanoplasti, Mastoidektomi) : İşitme kaybı, kulakta akıntı ve zaman zaman oluşan kulak ağrısıyla karakterize kronik orta kulak iltihabi ilaç tedavisine cevap vermiyorsa genel anestezi altında ve mikroskop kullanılarak ameliyat edilir.


Rinoloji ( Burun Ameliyatları )

Fonksiyonel burun cerrahisi ( Burunda et ve kemik ameliyatları ) Endoskopik sinüs cerrahisi ( Navigasyon yöntemi ile ) Herkesin sinüsü var mıdır? Evet, yeni doğmuş bir bebeğin bile ...

Devamı

Estetik Plastik Cerrahi

İnsanlarla yüzyüze geldiğinizde kendinizi rahat hissedemiyor veya kendiniz olamıyorsanız, karşınızdaki kişinin yüzünüzün en önemli organı olan burnunuza odaklandığını biliyor veya düşün...

Devamı

Pediatrik Otolarengoloji

Bademcik ameliyatı, dünyada en çok uygulanan ameliyatlardan biridir, yılda 400 bin kişinin bademcik ameliyatı olduğu düşünülmektedir. Bademcik ameliyatında kullanılan tüm tekniklerin ortak özel...

Devamı

Otoloji ve Nörootoloji ( Kulak Hastalıkları ve Ameliyatları )

İşitme kaybına bağlı olarak gelişen sorunların çözümü, bireyin toplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılımını sağlamakta ve yaşam kalitesini arttırmaktadır.  Odyoloji (İşitme testleri)...

Devamı

Larengoloji ( Ses Hastalıkları )

Ses telleri ve larengeal yapıların ayrıntılı inceleme işlemidir. Fonasyon sırasında CV’lerin fundamental frekansı, larengeal mikrofonlar ile sisteme aktarılır. Stroboskop üzerindeki zenon ışık kaynağının, Fundamental fr...

Devamı

Uykuda Solunum Bozuklukları ve Horlama

Horlama, hava yolunda darlık oluştuğu durumlarda ortaya çıkan gürültü biçimindeki sestir. Erişkin insanların %45 i zaman zaman % 25 i sürekli horlar. Horlama erkeklerde ve şişman kişilerde daha sı...

Devamı

Baş Boyun Cerrahisi

Baş boyun bölgesinde yer alan tiroid, paratiroid bezi, kaslar, gırtlak ve kıkırdaklar ile diğer dokular ile ilgili şişlik, kist, tümörlerin tanısı, iltihap, kitle, tedavi ve ameliyatları’nın gerçekleşti...

Devamı

Maksillofasial Cerrahisi

Oral ve maksillofasiyal cerrahi diş hekimliği mezuniyeti sonrasında bir uzmanlık dalı olup estetik ve fonksiyonel olarak başın, yüzün, ağızın, dişlerin, dişetlerin  ve boynu ilgilendiren hastalıklar, travmalar ve de...

Devamı

Allerji

Allerji herhangi bir madde ile karşılaşan ve ona karşı duyarlı, hassas hale gelen bir insanın, aynı madde ile tekrar temasında vücudunun aşırı tepki göstermesi durumudur. İnsan vücuduna çeşitli yollarla giren...

Devamı
×