Gözlerimiz, bizi hayata bağlayan en önemli organlarımızdandır. Bu nedenle düzenli göz muayenesi, sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımlardan birisidir. Gözlük kullanan veya kullanmayan herkes hiç şikâyeti olmasa da yılda bir kez göz muayenesi yaptırmalıdır. Çocuklarda bu süre doktorun önerisine göre 6 ayda bir veya bazı özel durumlarda daha sık olabilir.

Bazı göz hastalıkları, henüz hastada şikâyet yaratmadan saptanabilir. Erken tanı konulduğunda görme düzeyi bozulmadan önlem alınabilir. Örneğin; göz tansiyonu, şeker hastalığı gibi bazı hastalıklar erken dönemde hiç rahatsızlık vermez ancak, ayrıntılı bir göz muayenesi sırasında tespit edilerek, görme düzeyi etkilenmeden kontrol altına alınabilir

Hastanemizde göz muayenesi , gelişmiş bilgisayar kontrollü cihazlarla uzman doktorlar tarafından dikkat ve titizlikle gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir rahatsızlık hissetmeyi beklemeden periyodik göz kontrolü yaptırmanız , ileride tedavisi güçleşecek hatta imkansızlaşacak birçok göz hastalığının kolayca teşhis ve tedavi edilebilmesini sağlayacaktır.

Kliniğimizde Uygulanan Tetkik ve Tedaviler

 • Bilgisayarlı Otorefraktometre

 • Pneumatik Tonometri: Göz tansiyonunun el değmeden ölçülmesinde kullanılır.

 • Pediatrik Refraktometre: Bebeklerde göz bozukluklarını tespitinde kullanılan bir tarama testidir.

 • Ultrasonografi: Katarakt, göziçi kanama veya diğer nedenlerle gözdibinin görülemediği durumlarda kullanılanan muayene yöntemidir.

 • Renk görme testleri

 • Göz kuruluğu tetkikleri: Göz yaşı fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılır.

 • Pakimetri: Kornea tabakasının kalınlığının ölçülmesidir.

 • Ultrasonik biometri: Katarakt ameliyatı sırasında göziçine takılacak merceğin numarasının tespiti için kullanılır.

 • İOLmaster optik biometri: Katarakt ameliyatı sırasında göziçine takılacak merceğin numarasının tespiti için kullanılan en hassas yöntemdir.

 • Bilgisayarlı Görme alanı: Glokom tanı ve takibinde kullanılan görme alanı cihazıdır. Ayrıca romatizmal hastalıklarda kullanılan bazı ilaçların göze toksik etkilerini takip etmek için de kullanılır.

 • Speküler Mikroskop: Kornea tabakasının hücre sayısını ölçer. Katarakt ameliyatından önce yapılması gerekir. Katarakt ameliyatı olacak kişilerin bu yöntemin kullanıldığı klinikleri tercih etmeleri yararlı olacaktır.

 • OCT (Optik Koherens Tomografi): Lazer aracılığı ile retina tabakasının hassas ölçümlerini yapar. Diyabet ve Makula hastalıklarında kullanılır. Ayrıca Glokom tanısı ve takibinde temel bir araçtır. Lazer vasıtasıyla görme sinirinin hassas ölçümlerini yapar.

 • FFA (Fundus Floresein Digital Angiografi): Gözün arka bölümünü gösteren görüntüleme yöntemidir. Göz anjiyografisi damar içine özel boya ihtiva eden ilaçlar verilerek yapılır. Amaç retina damarlarının görüntülenmesini kolaylaştırmaktır. Gözün anjiyografik görüntülenmesi ile Şeker hastalığına bağlı bozukluklar, Göz tümörleri, Retinanın yapısal bozuklukları, Yaşa bağlı makula dejenerasyonu, Retinal damar tıkanıklıkları tesbit edilebilmektedir.

 • Argon Lazer: Argon lazer özellikli şeker hastalığına bağlı retina kanamalarının önlenmesinde önemli yer tutar. Şeker hastalarının görmelerinin zayıflamasına ve hatta körlüğe sebebiyet veren retinal damarların yayılmasının engellemesinde rutin bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Ayrıca retinal yırtık tedavisinde de kullanılmaktadır özellikle tanı yırtık küçükken konulabilirse yırtığın kenarına yapılacak bir dizi lazer atışıyla ayrılma önlenebilmektedir.

 • YAG Lazer: YAG lazer ile katarakt operasyonu sonrasında ileri dönemde oluşabilecek ikincil kataraktların tedavisi yapılır. ( Katarakt ameliyatı olmuş hastalarda görülen arka kapsül kesafeti dediğimiz ameliyat sırasında gözde bırakılan ve üzerine yapay göz içi lensinin yerleştirildiği lens arka kapsülünün kesifleşmesinin tedavisinde kullanılır. ) Ayrıca YAG lazerle bazı göz tansiyonu tiplerinde iridotomi dediğimiz iris tabakasına lazerle delikler açılarak göz tansiyonunun kontrol altına alınması mümkün olabilmektedir.

 • SLT : Açık açılı glokom-göz tansiyonu tedavisinde uygulanan bir teknolojidir. Glokomlu hastalarda ilk tedavi olarak uygulanabileceği gibi mevcut ilaç tedavilerine ilave olarak uygulanabilmektedir. Tedavide etkinlik, ilaç tedavisi ile benzer görünmektedir ve uygun hastalarda ilaç kullanmadan göz tansiyonu kontrol altına alınabilmektedir. SLT uygulandığı doku olan trabeküler ağda hasar yapmama özelliği nedeniyle çok güvenilir olma ve tekrarlanabilirlik gibi iki avantajı taşımaktadır.

Hastanemizde Göz Kliniğinde aşağıda belirtilmiş hastalıkların tanı ve tedavisinde en son sistem, modern cihazlar ile sizlere hizmet verilmektedir.

Kırma Kusurlarının Tedavisi

Myopi , Hipermetropi , Astigmatizma

Gözlük muayenesi ve kontrolü son sistem bilgisayar yönetimli özel cihazlar ile yapılmaktadır.

Kontakt lens muayeneleri ve uygulamaları hekimlerimiz tarafından yapılmakta ve kişiler bu konuda bilgilendirilmektedirler.

Katarakt

Günümüzde uygulanan en güvenli ve en başarılı ameliyatlardan biridir. Ameliyat öncesi gözünüze damla anestezi uygulanır. Bu nedenle hemen hemen hiç rahatsızlık hissetmezsiniz. Kataraktı eritip sıvılaştırarak göz dışına almayı (kısaca FAKO yöntemi ile) sağlamak en idealidir. Göz içine mercek yerleştirilerek dikiş konmaksızın ameliyat sonlandırılır.

YÜKSEK KALİTEDE GÖZ İÇİ LENSLERİ
Ömür boyu berrak ve kaliteli görüş sağlayan , uzun dönem sonuçları en stabil ve hasta memnuniyeti en yüksek merceklerdir. Yüksek renk algılama ve net görüş ile birlikte gözde kamaşma ,ışık halkaları ,ışık dağılması gibi problemler çok az gözlenir. UV filtresi ile retina koruması sağlar.

MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİ
Katarakt operasyonlarında kullanılan standart mercekler uzak görme mesafine (araba kullanma , televizyon seyretme vs.)göre ayarlanmıştır. Bunun sonucunda uzak görme için gözlük ihtiyacı ya tamamen ortadan kalkmakta ,ya da ince bir cam yeterli olmaktadır. Ancak yakın görme (okuma vs)için gözlük kullanılması zorunludur. MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSİ yerleştirilmesi halinde görmenizi kısıtlayan katarakt dışı hastalığınız yoksa tüm mesafeleri gözlüksüz görmeniz mümkündür. Multifocal göz içi lensleri hastaların her uzaklığı gözlük olmaksızın net görmelerini sağlar.

Ptergium: Standart ptergium cerrahisinin yanı sıra greft (yamama) tekniği de uygulanmaktadır.

Glokom: Erişkinlerde damar sertliği,ailesel geçiş,göz merceğindeki ve gözdeki yaşlılık nedeniyle çok sinsi seyredebilen göz içi basıncının artması ve görme sinirinin tahribatıyla görme alanında zararlanmaların oluştuğu bir hastalıktır. Bu konuda gerekli görülen ilaç, laser ve cerrahi yaklaşımlar en son sistem tanı cihazları ışığı altında uygulanmaktadır.

Şaşılık: Kırma kusurları(özellikle hipermetropi), gözlerdeki anatomik yapı ve kas değişikliklerine bağlı ortaya çıkan çeşitli bakış anormallikleridir. Tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir.

Retina hastalıkları: Diyabet ve hipertansiyon gibi sistemik hastalıklara bağlı retina hastalıkları, Makula dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı), retinal yırtık tanı ve tedavisi kliniğimizde uygulanmaktadır.

Göz yaşı yolları: Gerek bebeklerde doğum ile birlikte ve gerekse daha ileri yaşlarda gözyaşı kanalı darlıklarına bağlı göz kesesi iltihaplanmaları sonucu tıkanabilir. Çocuk ve erişkinlerde tıkanıklıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Göz kapağı hastalıklarının tedavisi : Kapak tümörleri ve kistleri, kapak düşüklükleri, kapağın içe ve dışa dönmeleri, kirpik batması, göz kapağı estetik ameliyatları kliniğimizde yapılmaktadır.

Teşhis ve tedavisi gerçekleştirilen işlemler;

Daha Fazla Göster

DOKTORLARIMIZ

Profesyonel kadromuz ile konusunda yanınızdayız

Op. Dr. Ilgın ÖZTÜRK

Göz Hastalıkları Detaylı İncele

Sizi Arayalım

Danışma Hattı
0 232 832 99 00
-
Randevu Talep Formu
WhatsApp Ara Sizi Arayalım
Biz Sizi Arayalım -