Misyon, Vizyon Ve Değerler


MİSYONUMUZ
Tıp etiğine uygun ekonomik düzeyde sağlık hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmek ve sürdürülebilir kalite anlayışı ile sağlıklı toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ
Yeni bilgi ve teknolojileri kullanarak kaliteli hizmet anlayışı ile sağlık sorunlarına hasta memnuniyetini esas alan çözümlerle referans bir hastane olarak gelişmektir.

DEĞERLERİMİZ

 • İnsana Saygı
 • Çalışan Hasta, Hasta Yakını Memnuniyeti
 • Tıbbi Etiğe Bağlılık
 • Güven
 • Özel Hayata Saygı
 • Samimiyet
 • Dürüstlük
 • Tarafsızlık
 • Şeffaflık
 • Hakkaniyet
 • Dayanışma
 • Ekip Anlayışı
 • Sürekli Eğitim, Gelişim

ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
 • Sağlık Hizmeti sunumunun; hasta /yakını ve çalışan güvenliğini, beklentilerini, memnuniyetini ön planda tutarak, etik ilkelerden ödün vermeden gerçekleştirilmesi,
 • İş ve İşçi sağlığı yasal şart ve mevzuat gerekliliklerine uygun olarak, her türlü riski azaltma ve iş sağlığı ve güvenliğini sürekli iyileştirilmesi,
 • Hizmet sunumunda açığa çıkan her türlü kirliliğin sebep olabileceği çevresel kirlenmenin, canlılar üzerinde yaratacağı muhtemel olumsuz etkilerinin engellenebilmesi amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınması,
 • Atıkların azaltılması ve /veya yerinde doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
 • Mevcut teşhis ve tedavi birimlerinin iyileştirilerek çevre sağlığına olan olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi,
 • Hastanemizin sağlık hizmeti sunumu konusundaki tüm yasal şartlar ve mevzuatlara uygun olarak işletilmesi,
 • Çalışanlara sürekli eğitim imkânları sunarak, gelişimin sürekliliğinin desteklenmesi,
 • Tüm süreçlerde sürekli olarak iyileştirilme sağlanması,
 

YÖNETİM KURULU

-
Randevu Talep Formu
WhatsApp Ara E-Randevu
Biz Sizi Arayalım -
;