DOÇ. DR. ÖMER YOLDAŞ

GENEL CERRAHİ

Tıp Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 5.Genel Cerrahi Kliniği

Tıbbi İlgi Alanları

Obezite Cerrahisi, Laparoskopik Mide Fıtığı Ve Reflü Cerrahisi, Laparoskopik Onkolojik Cerrahi , Laporoskopik Cerrahi, Proktoloji Cerrahisi (Perianal Bölge Hastalıklar)

Araştırma Ve Yayınlar

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

A1. Keskek M, Tez M, Yoldas O, Acar A, Akgul O, Gocmen E, Koc M. Receiver Operating Characteristic Analysis Of Leukocyte Counts İn Operations For Suspected Appendicitis. American Journal Of Emergency Medicine 2008;26(7) : 769-772

A2. Keskek M, Kılıc M, Ertan T, Erdem A, Yoldas O. Bilateral Ductal Carcinoma İn Situ Of The Breast After Radiation Therapy For Ewing's Sarcoma Of The Vertebra İn A Young Woman,Report Of A Case. Surgery Today 2008;38(8): 739-742

A3. Kılıc M, Yoldas O, Koc M, Keskek M, Karakose N, Ertan T, Gocmen E, Tez M. Can Biliary-Cyst Communication Be Predicted Before Surgery For Hepatic Hydatid Disease : Does Size Matter ?. American Journal Of Surgery 2008;196(5):732-735

A4. Ertan T, Yoldas O, Kılıc Ya, Kılıc M, Gocmen E, Koc M, Tez M. External Validation Of Prognostic Models Among Cancer Patients Undergoing Emergency Colorectal Surgery. American Journal Of Surgery 2008;195(4):439-441

A5. Yoldas O, Koc M, Karakose N, Kılıc M, Tez M. Prediction Of Clinical Outcomes Using Artificial Neural Networks For Patients With Acute Biliary Pancreatitis. Pancreas 2008; 36(1): 90-92

A6. Kılıc M, Yoldas O, Keskek M, Ertan T, Tez M, Gocmen E, Koc M. Prognostic Value Of Plasma D-Dimer Levels İn Patients With Colorectal Cancer. Colorectal Disease 2007; 10(3):238-241

A7. Koc M, Yoldas O, Kılıc Ya, Gocmen E, Ertan T, Dizen H, Tez M. Comparison And Validation Of Scoring Systems İn A Cohort Of Patients Treated For Perforated Peptic Ulcer. Langenbecks Archieves Of Surgery 2007;392(5): 581-585

A8. Yoldas O, Yoldas S, Tez M, Gocmen E. Epidural Anaesthesia With Levobupivacaine İn Patients Undergoing Major Abdominaşl Surgery. Medical Hypotheses 2007;69(2):468-469

A9. Gocmen E, Kılıc Ya, Yoldas O, Ertan T, Karakose N, Koc M, Tez M. Comparison And Validation Of Scoring Systems İn A Cohort Of Patients Treated For Biliary Acute Pancreatitis. Pancreas 2007, 34(1):66-69

A10. Tez S, Yoldas O, Kılıc Ya, Dizen H, Tez M. Artificial Neural Networks For Prediction Of Lymph Node Status İn Breast Cancer Patients. Medical Hypothesis 2007;68(4):922-923

A11. Tez M, Yoldas O, Gocmen E, Kulah B, Koc M. Evaluation Of P-Possum And Cr-Possum Scores İn Patients With Colorectal Cancer Undergoing Resection. World Journal Of Surgery 2006;30(12):2266-2269

A12. Koc M, Tez M, Yoldas O, Dizen H, Gocmen E. Cooling For The Reduction Of The Postoperative Pain:Prospective Randomized Study. Hernia 2006;10(2):184-186

A13. Gocmen E, Koc M,Tez M, Yoldas O, Bilgin A, Keskek M. Effect Of Ramadan On Surgical Emergencies. Annals Of Emergency Medicine, 2004 44(3):283-285

A14. Koc M, Aslar Ak, Yoldas O, Ertan T, Kılıc M, Gocmen E. Comparison Of Quality Of Life Outcomes Of Stoppa Vs Bilateral Lichtenstein Procedure. Hernia 2004;8(1):53-55

A15. Kılıc M, Keskek M, Ertan T, Yoldas O, Bilgin A, Koc M. A Prospective Randomized Trial Comparing The Harmonic Scalpel With Conventional Knot Tying İn Thyroidectomy. Advances İn Therapy 2007;24(3):632-638

A16. Yoldas O, Tez M, Karaca T. Artificial Neural Networks İn The Diagnosis Of Acute Appendicitis. American Journal Of Emergency Medicine

A17. Karaca T, Yoldas O, Bilgin Bc, Evcik E, Ozen S. Diagnosis And Treatment Of Multiseptate Gallbladder With Recurrent Abdominal Pain. Case Reports İn Medicine

A18. Yoldas O, Karaca T, Tez M. External Validation Of Lintula Score İn Turkish Acute Appendicitis Patients. International Journal Of Surgery

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

B1. Göçmen E, Tez M, Kılıç M, Ertan T, Yoldaş Ö, Demirci S. Proksimal Ve Distal Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Adenozindeaminaz Değişimleri. Ankara Cerrahi Dergisi 2004;6(2):31-36

B2. Göçmen E, Bilgiç İ, Ertan T, Yoldaş Ö, Bilgin A, ,Kılıç M, Tez M, Koç M. Gebelikte Akut Apandisit Tanısı. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi 2005;21(2):59-62

B3. Ertan T, Kılıç M, Aşlar Ak, Yoldaş Ö, Göçmen E, Koç M. Sigmoid Kolonda Kolon Kanserini Taklit Eden Aktinomikoz Olgusu. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi 2005;21(2):63-66

B4. Kılıç M, Yoldaş Ö, Ertan T, Göçmen E, Koç M. Tiroglossal Kanal Kistinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisi İle Tanımlanan Papiller Karsinom. Fırat Tıp Dergisi 2005;10(4):187-189

B5. Keşkek M, Kılıç M, Ertan T, Yoldaş Ö, Göçmen E, Koç M. Pituitary Adenoma Presenting With Non-Puerperal Mastitis During Pregnancy. Türkiye Klinikleri 2007;27(2):304-307

B6. Koç M, Yoldaş Ö, Özalp N, Kılıç M, Göçmen E, Karaköse N. Retroperitoneal Bölgede Sarkomu Taklit Eden Ganglionöroma Olgusu. Türkiye Klinikleri 2007;27(5)

B7. Kılıç M, Keşkek M, Yoldaş Ö, Ertan T, Göçmen E, Koç M. İntestinal Obstrüksiyonun Nadir Bir Sebebi: Abdominal Cocoon. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi 2007;27(3):147-150

B8. Kılıç M, Yoldaş Ö, Karaköse N, Keşkek M, Kulaçoğlu S, Koç M. Amyloid Goitre İn Chronic Renal Failure: A Case Report. Endokrinolojide Dialog 2007;1:26-27

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

C1. Göçmen E, Yoldaş Ö, Ünal Ae, Öztürk S, Kılıç M, Koç M, Demirci S. Mide Kanserinde Oksidatif Stres. 2004 Ulusal Cerrahi Kongresi

C2. Yoldaş Ö, Göçmen E, Koç M, Tez M, Bilgin A, Keşkek M, Kılıç M. Cerrahi Acillerde Ramazan Ayının Etkisi. 2004 Ulusal Cerrahi Kongresi

C3. Kurt F, Ertan T, Kılıç M, Yoldaş Ö, Tez M, Koç M. Tiroidektomili Hastalarda L-Tiroksinin Kemik Mineral Dansitesi Üzerine Etkisi. 2004 Ulusal Cerrahi Kongresi

C4. Göçmen E, Koç M, Tez M, Yoldaş Ö, Keşkek M, Kılıç M, Ertan T. Mide Kanserli Hastalarda P-Possum Ve O-Possum Skorlarının Karşılaştırılması. 2005 Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi

C5. Tez M, Yoldaş Ö, Göçmen E, Küllah B, Koç M. Kolon Kanserli Hastalarda P-Possum Ve Cr-Possum Skorlarının Karşılaştırılması. 2005 Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi

C6. Göçmen E, Kılıç Ya, Yoldaş Ö, Bilgin A, Koç M, Tez M. Acil Kolorektaş Cerrahi Uygulanan Hastalarda Skorlama Ve Öngörü Sistemlerinin Karşılaştırılması. 2006 Ulusal Cerrahi Kongresi

C7. Koç M, Yoldaş Ö, Özalp N, Kılıç M, Göçmen E, Karaköse N. Retroperitoneal Bölgede Sarkomu Taklit Eden Ganglionöroma Olgusu. 2006 Ulusal Cerrahi Kongresi

C8. Göçmen E, Özbay M, Özalp N, Yoldaş Ö, Bilgin A, Koç M. Mide Kanserli Hastalarda Serum Endostatin Düzeyinin Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkisi. 2006 Ulusal Cerrahi Kongresi

C9. Kılıç M, Yoldaş Ö, Keşkek M, Ertan T, Göçmen E, Koç M. Tiroidektomide Konvansiyonel Düğüm Bağlama Tekniği İle Ultrasonografik Bistüri(Harmonic Scalpel) Tekniğinin Prospektif Randomize Karşılaştırılması. 2006 Ulusal Cerrahi Kongresi

C10. Yoldaş Ö, Keşkek M, Kılıç M, Ertan T, Göçmen E, Koç M. Gebelik Sırasında Non-Puerperal Mastit Kliniği İle Ortaya Çıkan Hipofiz Adenomu:Olgu Sunumu. 2006 Ulusal Cerrahi Kongresi

C11. Acar A, Kılıç Ya, Karaköse N, Yoldaş Ö, Göçmen E, Dizen H. Peptik Ülser Perforasyonu Nedeni İle Tedavi Edilen Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması. 2006 3. Ulusal Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

C12. Karaköse N, Kılıç Ya, Yoldaş Ö, Acar A, Dizen H, Tez M. Akut Bilier Pankreatit Nedeniyle Tedavi Edilen Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması. 2006 3. Ulusal Dahili Ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

Doktorlarımız

GENEL CERRAHİ

DOÇ. DR. ÖMER YOLDAŞ

GENEL CERRAHİ
ESTETİK , PLASTİK CERRAHİ

DOÇ. DR. CEM ASLAN

ESTETİK , PLASTİK CERRAHİ
KALP ve DAMAR CERRAHİSİ

OP. DR. BÜLENT ÇÜMEN

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ
GENEL CERRAHİ

Op. Dr. FİKRET BEYAZ

GENEL CERRAHİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. CAVİT METE TARCAN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. FÜGEN ERDEM ÜNSAL

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. ÖZLEM ÖZBİLEN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. HATİCE ERMİN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. GÖKHAN ÖNAL

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

OP. DR. RUŞEN DEMİR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

OP. DR. BAYRAM ÖNDER GÜL

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

OP. DR. BARIŞ GÜLTEKİN

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
GÖZ HASTALIKLARI

OP. DR. ILGIN ÖZTÜRK

GÖZ HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI

OP. DR. TOLGA YÜKSEL

GÖZ HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

OP. DR. UMUT SAKARYA

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

OP. DR. CAN ERCAN

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. GÜLHAN GÜNDÜZ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Beyin ve Sinir Cerrahisi

OP. DR. EMRAH AKARTUNA

Beyin ve Sinir Cerrahisi
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ

UZM. DR. SEVİNÇ ASLAN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI UZMANI

UZM. DR. EMİNE YILMAZ

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI UZMANI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. YELİZ ATICI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. ASLI SÜRGELİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. FİGEN ÖZTÜRK

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
RADYOLOJİ

UZM. DR. BORA KAMALI

RADYOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI

UZM. DR. ÇETİN YILMAZ

İÇ HASTALIKLARI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. DOĞAN GÜRYAY

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. EBRU UZUN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
NEFROLOJİ

UZM. DR. ERDAL KARACA

NEFROLOJİ
GASTROENTEROLOJİ

UZM. DR. ÖNDER ÇOLAKOĞLU

GASTROENTEROLOJİ
GASTROENTEROLOJİ

UZM. DR. KAMİL KAYAHAN

GASTROENTEROLOJİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. MELEKŞAH PEKEL

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
KARDİYOLOJİ

UZM. DR. NURULLAH TÜZÜN

KARDİYOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. SALİHA DEMİR

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI

UZM. DR. SAVAŞ GÖKÇEK

İÇ HASTALIKLARI
MİKROBİYOLOJİ

UZM. DR. SENEM YAMAN KARADAM

MİKROBİYOLOJİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. SUNA YOLDAŞ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
GÖĞÜS HASTALIKLARI

UZM. DR. ŞENAY ÇİTİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI
ACİL SERVİS

DR. İRFAN ÇOLAK

ACİL SERVİS
ACİL SERVİS

DR. MEHMET FATİH YANMAZ

ACİL SERVİS
DİYETİSYEN

DYT. HANDE SELİN OK

DİYETİSYEN
×