Gebelikte Tarama Testleri

Gebelikte Tarama Testleri

Gebelikte tarama testleri, anne karnındaki bebeğin zeka gelişimini kontrol etmek için yapılan kan ve ultrason tetkiklerinden oluşur. Tarama testleri; ikili, üçlü ya da 4’lü olabilir. Gebelik dönemine göre tarama testleri değişiklik gösterir.

Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde; kromozom bozukluklarının teşhisinde en etkili yöntem olan ileri düzey tarama testleri yapılmaktadır. Bebeğinizin sağlık durumunu erken dönemde öğrenmek için bu testleri doğru zaman aralığında yaptırmanız önemlidir.

İkili Tarama Testi Nedir?

Gebeliğin 11 – 14. haftalarında yani 1. Trimester döneminde Down Sendromu (trizomi 21), Edward Sendromu (trizomi 18) olup olmadığını teşhis etmek için ikili tarama testi yapılır. Öncelikle anne kanında PAPP-A ve HCG değerlerine bakılır. Diğer aşamada ise ultrason ile anne karnındaki bebeğin ense kalınlığına bakılır. Ayrıca bebeğin burun kemiği de detaylı incelenebilir.

İkili tarama testleri sonucunda bebeğin sağlığı ile ilgili risk oranı belirlenir. Şüpheli bir oran olması durumunda ilerleyen haftalarda başka tarama testleri planlanır. CVS veya amniyosentez testleri yapılarak Down Sendromu için kesin tanı konulabilir.

Üçlü ve Dörtlü Tarama Testleri

Down sendromu ve benzeri durumların teşhisinde genellikle ikili test yeterli olsa da özellikle şüpheli durumlarda 3’lü veya 4’lü tarama testleri önerilebilir. Bu testler, gebeliğin 16-20. Haftaları (2. Trimester) arasında yapılır. Gebelikte üçlü tarama testi; anne kanında beta-hcg, AFP ve Estriol (E3) hormonlarının değerlendirildiği bir testtir. Dörtlü tarama testi ise beta-hcg, AFP, Estriol (E3) ve inhibin-A hormonlarını içeren daha kapsamlı bir testtir. Yüksek riskli gebeliklerde dörtlü testin yapılması daha doğru olacaktır.

CVS (Koryon Villus Biyopsisi) ve Amniyosentez Testi Nedir?

CVS testi, gebeliğin 9-14. haftaları arasında yapılan ve anne karnındaki bebeğin kromozom bozukluğunu teşhis etmekte kullanılan bir testtir. Karından veya rahim ağzından ince bir iğne yardımıyla plasentadan örnek alınarak yapılır.

Riskli gebelik durumunda yapılan testlerden biri de amniyosentez işlemidir. Bebeğin için bulunduğu amniyotik sıvı dolu kesede az miktarda bir sıvı alınarak incelenir. Bu yöntemle tıpkı CVS testinde olduğu gibi bebekteki anomaliler erken evrede teşhis edilebilir.

Doğumsal Anomali Riskini Arttıran Faktörler Nelerdir?

Gebelik döneminde anne rahminde gelişen gebelik anomalileri, farklı etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu etkenler şu şekilde sıralanabilir;

  • Ailede doğuştan sakatlık öyküsü olması
  • Geçmişte düşük yapılması ya da rahim içinde bebek kaybı yaşanması
  • İleri yaş gebelikler
  • Akraba evlilikleri
  • Genetik hastalıkların varlığı
  • Önceki gebelikte bebeğin sakat olması
  • Üremeye yardımcı yöntemler (tüp bebek vb.) ile gebe kalınması

İzmir Özel Sada Hastanesi’nde Gebelik Tarama Testlerini Yaptırmak için Bize Ulaşın!
0 232 832 99 00

-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -