Doktor Kadromuz

Tüm Doktorlarımız
Uzm. Dr. Bora KAMALI

Uzm. Dr. Bora KAMALI

Radyoloji Detaylı İncele
Uzm. Dr. Turgut Yılmaz

Uzm. Dr. Turgut Yılmaz

Radyoloji Detaylı İncele
Radyoloji

MR (1.5 T)

Yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğiyle, manyetik rezonans teknolojisinin ulaştığı en yeni özelliklere sahiptir ve kaliteli teşhis hizmeti veriyoruz. Tüm vücut MR, Nöro MR, Anjio MR, Ortopedik MR, Gövde MR, Onkolojik MR, Kolanjiografi MR inceleyebilme olanağı sağlar.

BT

Bilgisayarlı tomografi X-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Bu yöntemle klasik röntgenogramlardaki üst üste düşme ortadan kaldırılmıştır. Görüntüleri röntgenden çok daha ayrıntılıdır.

Mamografi

Meme kanseri kadınların en sık görülen kanseridir. Yaşı 35'in üzerinde olan tüm kadınlar bu konuda duyarlı olmalı ve bilinçlendirilmelidir. Mamografi, meme kanserinin erken teşhisinde kullanılabilecek en önemli görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile elde edilen görüntüler yardımıyla, memede elle muayene ile saptanamayacak kadar küçük değişiklikler bile erkenden saptanabilir. Erken teşhis edilen meme kanseri ile hastaların tam şifa ile hayatlarına devam edebilmelerine imkan sağlanmış olur. Özellikle 40 yaşına gelen her kadın, hiçbir şikayeti olmazsa bile ilgili merkezlere giderek mamografi çektirmelidir, buna tarama mamografisi adı verilir. Kadınların kendi kendilerine yaptıkları meme muayenesinde meme cildinde herhangi bir yara, renk değişikliği, meme ucunda içeri kaçma, damarlarda gözle görülür bir şekilde çoğalma ve belirginleşme, memede portakal kabuğu görünümü ve yoğun bir şekilde kızarma olup olmadığına bakarlar.

Görsel olarak bir problemin olup olmadığı kontrol edildikten sonra, elle muayene yapılır. Kadının elle kendi kendine muayenesinde bir şişlik, sertlik veya kitle farketmesi durumunda veya yukarda bahsedilen değişikliklerin saptanması durumunda en kısa zamanda bir meme cerrahına veya bir cerrahi onkoloji uzmanına veya meme ile uğraşan bir genel cerrahi uzmanına müracaat edilmesi gerekir. Bu durumda doktorunuz sizden mamografi incelemesi isteyecektir. Bu mamografi ise tanısal mamografi olarak adlandırılır. Tarama mamografisi ile tanısal mamografinin sadece çekim amaçları farklıdır, tarama mamografisinde hiçbir şikayet yokken inceleme yapılırken, diğerinde saptanan bazı bulgular nedeniyle inceleme yapılır. Ancak çekim şekilleri ile ilgili bir farklılık yoktur.

CR (Bilgisayarlı Röntgen)

Röntgen cihazlarında bir sonraki adım CR yönteminin kullanılmaya başlanmasıdır. Bu yöntemde, kaset ve X-Isınına duyarlı film ve bu filmin banyo edilmesi yerine, X-ışınına duyarlı bir çeşit hafıza birimi, kaset seklinde hazırlanarak röntgen cihazlarındaki film kasetlerinin yerini almıştır. Kasete film konulması ve filmin banyo edilmesi uygulaması ortadan kalkmakla birlikte her kaset boyutuna uygun ölçüde hafıza kasetleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üstelik çalışmaların hızlı yürütülebilmesi için hasta yoğunluğunun gerektirdiği ölçüde aynı tipteki hafıza kasetlerinin birden fazla bulundurulması da gereklidir. Diğer taraftan hastanın röntgen çekiminin ardından, hafıza kasetlerine alınan görüntü bilgisinin, bir kaset okuyucusuna yüklenerek islenmesi ve bilgisayara aktarılması gerekmektedir. Bu uygulamanın ardından, hafıza kasetindeki mevcut bilgi silinerek, hafıza kaseti tekrar kullanılabilir hale getirilmektedir.

4 Boyutlu Ultrasonografi

4 boyutlu ultrason diğer standart ultrasonlar gibi uygulanır. Standart iki boyutlu ultrasonda olduğu gibi gebenin karnına jel uygulanır. Böylece ses dalgalarının iletilmesi için uygun ortam sağlanır. Ses dalgaları uygulanarak ultrason aleti karnın üzerinde gezdirilerek görüntüleme yapılır.

Teşhis ve tedavisi gerçekleştirilen işlemler;

Daha Fazla Göster
Sizi Arayalım

Sizi Arayalım

Danışma Hattı
0 232 832 99 00
Radyoloji

- Oral Diagnoz

Yunancadan gelen Diagnoz kelimesi, objektif ve de subjektif semptomların meydana getirdikleri hastalıkların tanımlanması anlamına gelmektedir.
Oral Diagnoz ise, Hastanın ağız bölgesine ait röntgenlerin incelenmesi ve detaylı bir ağız içi muayenenin yapılmasını takiben yapılan teşhis koyma işlemidir. Bu aşamada ilk amaç, hastanın öncelikli şikayetinin kaynağının tespit edilmesidir.

Bunun yanında hastanın mevcut durumu bir bütün olarak ele alınmalı ve de bu sayede sadece mevcut olan değil, ileride sorun yaratması muhtemel olan potansiyel sorunlu bölgeler de belirlenmelidir. Bu sayede sorunların erken teşhisi ve uygulanacak koruyucu ve önleyici tedaviler, ileride oluşacak daha büyük sorunları önleyerek tedaviyi hem daha basit, hem de daha ekonomik hale getirecektir.

- Panaromik Radyografiler

Panaromik radyografiler, ağızdaki mevcut dişlerin tamamını, gömük dişleri, dişleri çevreleyen kemik dokusunu, çene kemiğinin tamamını, ağız gölgesindeki fizyolojik ve patolojik boşlukları ve eklemleri tek seferde ve aynı görüntü içerisinde incelemeye olanak sağlayan bir ağız dışı görüntüleme tekniğidir. Özellikle kontrol amaçlı genel ağız muayenesinde, gömük diş çekimi, rezeksiyon, ufak kistler veya az sayıda implant uygulanması gibi basit cerrahi işlemlerde kullanılır.

Tüm dişlerin tek seferde görüntülenmesi, seri periapikal çekimlere oranla hastanın daha az radyasyona maruz kalmasını sağlarken, hekime de genel bir değerlendirme yapabilme şansı tanır.

- Dijital Radyografiler (RVG)

Geçmiş yıllarda kullanılan negatifli radyoloji teknikleri, gerek banyo aşamasındaki zaman kaybı, gerekse kullanılan banyo solüsyonunun içerisindeki kimyasallar ve röntgen filminin içerdiği kurşunun çevreye zarar vermesi gibi birçok dezavantaj içermekteydi. Ayrıca bu teknikte filmler kolaylıkla zarar görebilmekteydi.

Bu sayede çekilen röntgene ait görüntüler anında bilgisayar ekranında görülebilmekteyken, aynı zamanda bu görüntüler üzerinde istenen renk ayarları, büyültme-küçültme işlemleri ve ölçümler yapılabilmektedir. Bu teknikte hastanın maruz kaldığı radyasyon oranı da ciddi ölçüde azalmıştır. Ayrıca görüntülerin bilgisayar ortamında hasta dosyasında saklanabilmesi veya gerekli durumlarda internet ortamından paylaşılabilmesi de önemli bir avantajdır.

- Bilgisayarlı Tomografi (BT, CT)

Büyük kistler, tümörler ve çok sayıda implant uygulamasının planlandığı vakalar gibi geleneksel ağız içi ve ağız dışı görüntüleme tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan üç boyutlu bir tomografik görüntüleme tekniğidir. Diğer iki boyutlu tekniklerin aksine bu yöntemde ağız bölgesinden enine kesitler de alınabilmekte ve bu sayede dişlerin veya patolojik oluşumların çevre dokularla ilgili komşulukları 3 düzlemde de incelenebilmektedir.

Özellikle çok sayıda implant uygulanacak vakalarda yatay yöndeki kemik kalınlığı, sinüs boşluklarının konumları ve damar ve sinirlerin izledikleri yol kesin olarak saptanabilmektedir.
Bu yöntemin bir diğer avantajı da, hızlı prototipleme yöntemi ile kombine kullanılarak cerrahi işle öncesi istenilen bölgelere ait çalışma maketleri veya kılavuz plakların hazırlanabilmesidir. Bu sayede cerrahi işlemlerin riski minimuma indirilmiş olur.

Teşhis ve tedavisi gerçekleştirilen işlemler;

Daha Fazla Göster
Sizi Arayalım

Sizi Arayalım

Danışma Hattı
0 232 832 99 00
-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -