Beyin Tümörleri

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin tümörü, kafatası içinde farklı bölgelerde gelişebilen iyi ya da kötü huylu kitlelerdir. Kötü huylu olması durumunda kanser olarak nitelendirilir. İyi huylu beyin tümörleri yavaş büyür ve başka organlara yayılma göstermez. Nadiren de olsa kötü huyluya dönüşme ihtimali olabilir. Böyle bir durumda tümörün belirli aralıklarla kontrol edilir ve gerekirse cerrahi yöntemlerle alınır.

Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniğimizde beyin tümörü tanısında son teknoloji cihazlarımızı kullanıyoruz. Böylece kanserli hücreli en erken evrede teşhis ederek tedaviye başlıyoruz. Özellikle geçmeyen şiddetli baş ağrısı şikayetlerinizde detaylı tetkikler ile tümör varlığının araştırılması gerekir. En doğru ve etkili tanı yöntemlerinden yararlanmak için hastanemize başvurabilirsiniz.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörünün teşhisinde en önemli etken şiddetli belirtilerdir. Kafatası içinde büyüyen tümörler baskı oluşturduğu için baş ağrısı, kusma gibi belirtiler ile kendini gösterir. Beyin dokusu ve sinirlere baskı yaparak onların işlevlerinde bozulmalara neden olabilir. Bu sebeple denge bozukluğu, bazı yeteneklerde bozulma, kişilik bozukluğu, bazı uzuvlarda güçsüzlük, hareket ve mimiklerde yavaşlama olabilir. Maddeler halinde sıralamak gerekirse beyin tümörü belirtileri şunlardır;

  • Geçmeyen baş ağrısı
  • El becerilerinde gerileme
  • Kişilik bozukluğu
  • Bulantı, kusma
  • El ve ayaklarda güçsüzlük
  • Mimiklerde yavaşlama
  • Hormonal bozukluklar

İyi Huylu ve Kötü Huylu Beyin Tümörü Arasındaki Fark Nedir?

Tümörler kabaca iyi ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır. Bu ikisi arasındaki en temel fark büyüme şekilleridir. İyi huylu tümörler keskin bir sınıra sahip olurlar ve sağlam dokuya karışmadan, onları ittirerek büyürler. Bunu su ile yağ karışımına benzetebiliriz. Genellikle cerrahi olarak çıkarmak mümkündür. Kötü huylular ise sağlıklı dokunun içerisine işleyerek büyürler. Sağlıklı ve hastalıklı doku iç içedir. Bunu su ile mürekkebin karışımına benzetebiliriz. Her ne kadar ana tümör çıkarılsa bile mutlaka uzun bir tedavi ve takip süreci gerekmektedir.

Beyin Tümörü Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Beyin tümörleri, görüntüleme yöntemleri ile teşhis edilebilir. Bilgisayarlı tomografi ve MR tetkikleri yapılarak tümör varlığı netleştirilir. Gerekirse patolojik inceleme için biyopsi alınır. Tüm bu yöntemler sonucunda tümörün iyi ya da kötü huylu olup olmadığı belirlenir. Kötü huylu bir tümör ise kanserin kaçıncı evrede olduğu ve tümörün türü değerlendirilebilir. Etkili bir tedavi sürecinin işlemesi için tanıda kullanılan teknikler önem arz eder.

Beyin Tümörü Tedavisi Nasıl Yapılır?

1 ve 2. Evre Tümör Tedavisi
Beyin tümörünün tipine, yerleşimine, büyüklüğüne göre değişmekle birlikte tedavi seçenekleri arasında cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi 3 farklı yöntem uygulanmaktadır. 1. ve 2. Evre tümörlerde eğer yerleştiği bölge riskli değil ise cerrahi yöntem uygulanarak tümör tamamen çıkarılır. Beyin tümörü ameliyatı sonrası radyoterapi uygulayarak hastalığın nüksetmesi önlenir.


3. Evre Tümör Tedavisi
3. evre beyin tümörü çok hızlı ilerler ve tedavide başarı oranı daha düşüktür. Kafa içi basınç ve ödemin artmasına bağlı olarak bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtilerde artış görülür. Radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemler ile tümörü küçültmek önceliktir. Tümörün yerleşim yerine ve hastanın durumuna göre cerrahi yöntemlere de başvurulabilir.

4. Evre Tümör Tedavisi
4. evre beyin tümörü, çevre dokulara yayılım göstererek tedavi sürecini zorlaştırır. Ameliyat ile tedavinin pek mümkün olmadığı bir evredir. Kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları ile hastanın yaşam süresinin uzatılması amaçlanır.

Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Süreç

Ameliyat sonrası yaşamı etkileyen diğer etkenler, hastanın yaşı, ameliyat öncesi klinik durumu, hastanın yaşı, tümörün tümünün çıkarılıp çıkarılmadığı, ek tedavi gerekliliği olup olmadığı, ameliyat sonrasındaki kognitif işlevlerinin yeterliliği ve ek tedavi gerekip gerekmediğidir. Tüm bunlar hekim, hasta, hasta yakınları ve gerekirse psikiyatrist desteği ile ortak değerlendirilmeli, hastaya ameliyatı yapan hekim olmanın yanında sosyal yaşamda da destek alabileceği noktalarda yardımcı olunmalıdır.

Beyin ve Sinir Hastalıkları Kliniğimzden Randevu Almak için Bizimle İletişime Geçin!

(0232) 832 99 00
 

-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -