Beyin Kanaması

Beyin Kanaması Nedir?

Beyin kanaması, kafatası içinde kanama gerçekleşmesidir. Bu kanamalar, beyin boşluğunda ya da beyin yüzeyinde gerçekleşebilir. Acil müdahale edilmediği durumlarda kalıcı sakatlıklara hatta ölüme sebep olmaktadır. Beyin ve Sinir Cerrahisinde uzman doktorlarımız kanama türünü belirleyerek tedavi aşamasına geçmektedir.

Beyin Kanaması Neden Olur?

Beyin kanaması birçok hastalığa bağlı olarak gelişebilir. Kanamanın tekrar etmemesi için hastalığın tedavi edilmesi ya da kontrol altına alınması önemlidir. Beyin kanamasına neden olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

  • Yüksek Tansiyon
  • Kafa Travmaları
  • Amiloid Anjiyopati
  • Kanama Bozuklukları (Hemofili vb.)
  • Beyin Tümörleri
  • Kan Damarı Anomalileri
  • Anevrizma

Beyin Kanaması Türleri Nelerdir?

Beyin kanamaları; intraserebral kanamalar, subaraknoid kanama, epidural hematom ve subdural hematom olarak farklı türlere ayrılır.

İntraserebral Kanamalar
Beyni besleyen küçük damarlarda yırtılmalar sonucunda gelişen beyin kanamaları, intraserebral kanamalar olarak adlandırılır. Hipertansiyon ve amyloid anjiopati gibi hastalıklar sonucunda elastikiyetini kaybeden bu damarların cidarlarında yırtılma meydana gelir ve kan, beyin dokusu içine sızar. Kanın beyin dokusu içinde birikmesi ile kitle etkisi oluşur ve beyin dokusu tahrip olur. Bu kitle etkisi, beynin dolaşım sistemini de bozarak iskemi oluşturabilir.

Subaraknoid Kanama
Beyni çevreleyen araknoid zarı altında olan kanamalar, subaraknoid kanamalar olarak adlandırılır. Bu tür kanamaların oluşmasında etkili olan faktörler genellikle; sigara, alkol, oral kontraseptif, hipertansiyon, kokain, amfetamin gibi ilaç alışkanlıklarıdır. Ayrıca ateroskleroz, arteriovenöz malformasyonlar, beyin tümörleri, kanama bozuklukları, ensefalit, menenjit, meningoensefalit, antikoagülan tedavi komplikasyonları, kafa travması ve bilinmeyen başka etkenler de bu kanamalara sebep olabilir.

Epidural Hematom
Beynin kalın zarı (dura) ile kemik arasında, travmaya bağlı olarak gelişen kanamalardır. Travma sonrası dura üzerindeki damarların zedelenerek kanamaya yol açar. Genellikle kafatası kemiğindeki bir kırık da buna eşlik eder. Bu tür kanamalarda klinik bulguları üç farklı şekilde karşımıza çıkar; birincisi lucid interval (şuurun açılıp kapanması), ikincisinde şuur tamamen kapalıdır ve hiç açılmaz, üçüncüsünde bilinç bulanıklığı şeklindedir.

Subdural Hematom
Subdural hematom, en sık görülen beyin kanaması türlerinden biridir. Kafa travması geçiren hastaların %8-57’sinde subdural hematom görülmektedir. Dura ile beyin dokusu arasındaki damarların zedelenmesine bağlı oluşan kan birikimidir. Subdural hematomlu vakaların %50’sinde beyinde başka patolojiler de görülür. Genellikle hastalar çok ciddi nörolojik bozukluklarla gelirler ve %50 hastada şuur kapalıdır.

-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -