Akciğer Tümörleri

Akciğer Tümörleri

Akciğerde yer alan hücre ve dokuların kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu akciğer kanseri meydana gelir. Kontrolsüz şekilde çoğalan doku ve tümörler akciğer kanserinin oluşmasına neden olur. Göğüs Hastalıkları uzmanlarımız akciğer tümörlerinin erken teşhisi ve tedavisinde etkili yöntemlere başvurur.

Akciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri belirtileri genellikle erken dönemde ortaya çıkmaya başlar. Sesin kısılması, yüzde şişkinlik, hızlı kilo kaybı, baş dönmesi ve güçsüzlük sıklıkla karşılaşılan belirtiler arasında yer alır. Akciğer tümörleri belirtileri kanserin meydana geldiği yere ve tümör büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Hatta, bazı hastalarda herhangi bir belirti görülmez. Bu durumda hastalık son evreye kadar ilerleyerek hastanın sağlığını ciddi anlamda tehlikeye sokar.

Akciğer Kanseri Neden Olur?

Akciğer kanserinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Yaygın olarak sigara kullanımı kansere yol açar. Bununla birlikte; hava kirliliği, genetik yatkınlık, riskli mesleklerde çalışmış olmak kanserin ortaya çıkmasının başlıca sebepleri arasında yer alır. Akciğer kanserine sebep olabilen riskli meslekler arasında; boyacılık, madencilik, petrokimya ve döküm işçiliği yer alır.

Akciğer Kanseri Evreleri Nelerdir?

Akciğer kanseri 4 evreye ayrılır.

  • İlk evrede kanser akciğerde görülür. Kitle boyutu 5 cm’den küçüktür.
  • İkinci evrede kanser göğüs kafesine ve diyaframa yakındır. Kitle 5 - 7 cm arasında boyuta sahiptir.
  • Üçüncü evrede kanser hücreleri lenf düğümlerine yayılır. Soluk borusuna yakın yerde alır. Bazı durumlarda ise lenf düğümlerine yayılmamış olmasına rağmen, kalp ve soluk borusunda bulunur.
  • Dördüncü evrede kanser her 2 akciğerde yer alır. Kanserli hücre vücudun diğer bölümlerine de sıçrar.

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer kanseri erken belirtileri ortaya çıktığında hasta çeşitli şikayetler hisseder. Bu durumda hastanın tıbbi öyküsü dinlenir. Fizik muayenesinin ardından test ve radyolojik incelemeler istenir. Kanser tanısı koymak için akciğer dokusundan biyopsi alınır. İncelemenin ardından tedaviye başlanır. Tedavi: Radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi ya da cerrahi yöntem şeklinde gerçekleşir. Bazen tek bir tedavi yöntemine başvurulurken, bazen birçok tedavi yöntemi bir arada kullanılır.

-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -