VIP Check-Up Paketi Erkek

Laboratuvar İncelemeleri;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Kolesterol, HDL

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Kolesterol, LDL

Kolesterol, Total

Trigliserid

Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre

Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

SGOT (AST)

Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

SGPT (ALT)

GGT (G-Glutamil Transferaz )

Tam İdrar Tahlili

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

Kreatinin

ÜRE

Ürik Asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Dışkıda Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

TSH

Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

CRP

Kandaki romatizma, iltihap ve tümör hastalıklarını önceden teşhis etmeye yardımcı olur.

HBsAg

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HIV

AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir.

ANTİ-HCV, Total

Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.

ANTİ-HBs

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

CA 19/9

Kanser vakalarının araştırılmasında kullanılır.

CEA (Karsinoembriyonik Antijen)

PSA, Serbest

Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.

PSA, Total

Vitamin D3

B12

Vitamin değerleri

Kardiyolojik İncelemeler;

Ekokardiyografi

Kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

Efor testi

Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmeside kullanılır.

Radyolojik İncelemeler;

Akciğer Grafisi

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalıklar, rahim, prostat, lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Muayeneler;

Muayene (Dahiliye )

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Muayene (Kardiyoloji)

Muayene (Göz)

Muayene (Üroloji)

-
Randevu Talep Formu
WhatsApp Ara Sizi Arayalım
Biz Sizi Arayalım -