• Eğitim 
 • Dokuz Eylül  Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994-2000

 

Tıpta Uzmanlık

 • Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; Mayıs 2001-Nisan 2005
 • Parazitoloji Doktorası: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı  Eylül 2007-Mayıs 2014

 

Deneyim

 • Adanan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (Mayıs 2001-Nisan 2005)
 • Adanan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , Uzman Hekim (Nisan 2005-Aralık 2005)
 • Aydın Özel Menderes Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Laboratuvar Sorumlusu, (Ocak 2006-  Ağustos 2007 )  
 • Özel Sada Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, (Ağustos 2007-Kasım 2009 )  
 • Adnan Menderes Üniversitesi Parazitoloji AD . Doktora. Eylül 2007 –Mayıs 2014)
 • Özel Sada Hastanesi,  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Transfüzyon Merkezi Sorumlusu, Hemovijilans hekimi. (Ocak 2012-Halen) 
 • Özel Sada Hastanesi İşyeri Hekimi, (Mart 2016- Halen)

 

Uzmanlık Tezi

 • Aydın İlinde Eozinofili Saptanan Olgularda, Fasciola spp. ve Toxocara spp’ye özgü IgG Antikorlarının Araştırılması

 

Doktora Tezi

 • Dışkıda Giardia intestinalis tanısında üç yöntemin (Mikroskobik inceleme, Direkt Floresan Antikor Testi, İmmunokromatografik yöntem) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

 

Katıldığı Kurslar 

 • Antibiyotik kullanımında güncel yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12 Ekim 2001 Aydın.
 • Hücre Kültürü Teknolojisinde Temel Prensipler ve Yapay Organlar, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), 24-26 Kasim 2004. İzmir.
 • C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi. 30 Eylül-6 Ekim 2010. Kocaeli.  
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kalite ve verifikasyon kursu. KLIMUD. Ege Üniversitesi. 2012
 • İşyeri Hekimliği kursu ve Sertifikası; Şubat 2014. İzmir.
 • Yorumlu ve kısıtlı antibiyogram kursu . Türk Mikrobiyoloji cemiyeti ADTS. 11-12 Kasım 2014. Kaya Palazzo Kongre merkezi. Belek/Antalya.
 • Tıbbi Laboratuvarlarda Akreditasyon Kursu III, Ruhsattan Akraditasyona. 3-4 Nisan 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • Metbel İzmir Kariyer Zirvesi, ISO 9001 2008 Kalite yönetimi eğitimi. Ocak 20016.
 • Metbel İzmir Kariyer Zirvesi, İletişim teknikleri, Liderlik, Zaman yönetimi, Risk analizi  eğitimleri. Ocak 20016.

 

Üye Olunan Bilimsel Dernekler

 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti.
 • Türkiye Parazitoloji Derneği
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği
 • Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
 • Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 • 1. Karadam SY, Ertug S, Ertabaklar H, Okyay P.,The comparision of IgG antibodies specific to Toxocara spp. among eosinophilic and non-eosinophilic groups. New microbial 31(1):113-6, 2008
 • 2. Ertabaklar H, Yaman Karadam  S, Malatyalı E,  Ertug S. Investigation of ın vitro metranidazole resistance in the clinical ısolates of Trichomonas vaginalis. Bulletin of Microbiology. 50(4):552-558, 2016.

 

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1. Yaman S, Ertabaklar H, Kapdağlı A, Ertuğ S. 2002 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında Toxoplasmosis araştırılması Amacıyla Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 28(1):1-4. 2004.
 • 2. Kapdağlı A, Ertabaklar H, Yaman S, Ertuğ S. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2002 Yılında Başvuran Olgulardaki Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi. Türkite Parzitoloji Dergisi, 27 (4): 31-34, 2004.
 • 3. Eyigör M, Kırkan Ş, Gültekin B, Yaman S, Tekbıyık S, Aydın N. Q Humması İçin Risk Gruplarında Coxiella Brunetii’ye Karşı Oluşan Antikorların ELISA ve IFA Testleri ile Saptanması. İnfeksiyon Dergisi;20 (1):31-36,2006.
 • 4. Ertabaklar H, Yaman S, Ertuğ S. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Ev Tozlarında Akar Sıklığının Araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30 (1):29-31, 2006 
 • 5. Yaman Karadam S, Ertabaklar H, Ertuğ S. Aydın’da üç farklı kreş ve anasınıfındaki çocuklarda bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parzitoloji Dergisi, 32 (3): 257-60, 2008.
 • 6. Sarı C, Ertuğ S, Karadam SY, Özgün H, Karaoğlu AÖ, Ertabaklar H. Kistik Ekinokokkozis Tanısında ELISA(Enzym Lynked Immunosorbent Assay), İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) ve İndirekt Fluoresan Antikor Testi (IFAT)‘nin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Türkiye Parzitoloji Dergisi, 33(1):73-76, 2009.  
 • 7. Karadam SY, Ertabaklar H, Sarı C, Dayanır Y, Ertuğ S. Eozinofil sayısı yüksek olanlarda kistik ekinokokkozis araştırılmalı mı?. Türkiye Parazitoloji Dergisi,33(3):203-206, 2009. 
 • 8. Ertuğ S, Ertabaklar H, Karadam SY, Dayanır Y. Kistik Ekinokokkozis:Aile Enfeksiyonu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 30(5):1724-1726, 2010
 • 9. Senem Yaman Karadam  ,  Sema Ertuğ  , Hatice Ertabaklar, Dışkıda Giardia intestinalis Tanısında Üç Yöntemin (Mikroskobik İnceleme, Direkt Fluoresan Antikor Testi, İmmunokromatografik Yöntem) Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 22-25.

 

Araştırma Projeler

 • 1. Bozdoğan B., Yazıcı V, Karadam SY, Kırdar S, Aydın N, S aureusta vankomisin direncinin genetik temelleri, TÜBİTAK, 1055388, 1/5/2006, 1/11/2007

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • 1. Gültekin B, Eyigör M, Yaman S, Aydın N. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 2001 yılında başvuran hasta ve donörlerde HbsAg pozitifliği. VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2002, Ankara, s:52.
 • 2. Ertabaklar H, Yaman S, Ertuğ S, . Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına gönderilen ev tozlarında akar sıklığının araştırılması XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2004, Aydın, s: 299.
 • 3. Kırkan S, Eyigör M, Gültekin B, Kaya O, Aydın N, Tekbıyık S, Yaman S. Q Humması Hastalığı İçin Risk Gruplarında ve Sığırlarda Coxiella brunetii’in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması. VII Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2006, Ankara Üniversitesi Örsem Çolaklı Side Antalya.
 • 4. Yaman Karadam S, Ertuğ S, Ertabaklar H, Okyay P, Aydın İlinde Eozinofili Saptanan Olgularda Toxocara spp.’ye özgü IgG Antikorlarının Araştırılması. XIV Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005. İzmir.
 • 5. Yaman Karadam S, Serter M, Kırdar S, Gültekin B, Ertabaklar H, Ertuğ S, Demir Ece Mine, Toxocara canis Enfeksiyonunda Nitrik Oksitin Yeri ve Eozinofili ile İlişkilendirilmesi. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 3. Ulusal Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Antalya. 
 • 6. Ertug S, Ertabaklar H, Yaman Karadam S, Dayanır Y, Kist hidatik: aile enfeksiyonu. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007. Kayseri ve Ürgüp. s: 234-235
 • 7. Yaman Karadam S, Ertabaklar H,  Sarı C,  Dayanır Y, Ertug S, Eozinofil sayısı yüksek olanlarda kistik ekinokokkozis araştıralım mı?. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007. Kayseri ve Ürgüp. s: 234
 • 8. Yaman Karadam S, Ertabaklar H, Ertug S, Aydın’da üç farklı kreş ve anasınıfındaki çocuklarda bağırsak parazitlerinin dağılımı. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007. Kayseri ve Ürgüp. s: 264

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • 1. Eyigör M, Gültekin B, Yaman S, Aslanhan E, Aydın N, Retrospective  Evaluation of Agents Isolated From The Blood Cultures in Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Microbiologia Balcanica 3rd Balkan Conference of Microbiology, September 4-6, 2003,İSTANBUL 
 • 2. Eyigör M, Kırkan S, Gültekin B, Yaman S, Tekbıyık S, Aydın N, Detection of Coxiella burnetii and antibodies by molecular and serological methods amang risk groups. 16th Europan Congrees of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, Nice, France. 1-4 April 2006.
 • 3. 6. Kırdar S. ,Bozdoğan B. ,Demırcan S. ,Karadam S.Y. ,Odabaşı A.R. ,Yüksel H. ,Baz A. ,Aydın N. ,Asymptomatic bacteriuria prevalence among pregnant women in a university hospital,Aydin,Turkey. ,16th Eurepean Congress of Clinical microbiology and Infection Diseases,Nice ,Poster ,2/04/2006 .

 

Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

 • 1. Antibiyotik Kullanımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi. 12 Ekim 2001, Aydın.
 • 2. Candida Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyonları Sempozyumu. 21-22 Haziran 2002, Eskişehir.
 • 3. FEMS-Symposium on the Versatility of Listeria Species. 10-11 October 2002, İzmir, Turkey.
 • 4. Hücre Kültürü Teknolojisinde Temel Prensipler ve Yapay Organlar Kursu. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Araştırma Merkezi EBİLTEM. 24-26 Kasım 2004. İzmir.
 • 5. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 19-23 Eylül 2004. Pine Bay Otel, Kuşadası, Aydın.
 • 6. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 18-23 Kasım 2007. Kayseri ve Ürgüp.
 • 7. XXXIII. Turk Mikrobiyoloji Kongresi. 21-25 Ekim 2008. Bodrum Princess De Luxe Resort Hotel, Bodrum.
 • 8. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2012.  Pine Bay Otel Kuşadası/Aydın.
 • 9. XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014.  Kaya Palazzo Kongre Merkezi. Belek/Antalya.
-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -