Safra Hastalıkları

Safrada görülen hastalıklardan en çok görüleni safra kesesi taşlarıdır. Safra kesesi taşları, kolesterol ve bilirubin içerikli taşlar olmak üzere iki şekilde olup, en sık karşılaşılan safra kesesi taşları kolesterol taşlarıdır. Yaş ilerledikçe ve kadınlarda erkeklere oranla taş görülme olasılığı daha yüksektir.

Safra kesesi taşları karın ağrısı ile birlikte ortaya çıkar. Ağrı karnın sağ tarafında hissedilir ve iltihaplı safra kesesi taşlarında ağrı sürekli ve şiddetlidir. Bunların dışında bulantı, kusma sarılık ve iltihaplı safra kesesi taşı ise ateş gibi belirtileri olabilir.

Karın ultrasonografisi ile safra kesesi taşından şüphe edilen hastaya tanı konulur. Tıkanma sarılığı olan hastalarda tanı, MR/MRCP ve ERCP tetkikleri ile teşhis edilir.

Safra kesesi taşları bazen hiç belirti göstermeden kalabileceği gibi bazı durumlarda da istenmeyen komplikasyonlara neden olabilir. Bu hastalıklar, safra kesesi iltihabı (akut kolesistit), iltihaba bağlı safra kesesi delinmesi, tıkanma sarılığı, akut pankreatit, safra kesesi kanseri olarak sıralanabilir.

Şikayete veya komplikasyona neden olmuş safra kesesi taşlarında tedavi yöntemi kolesistektomi yöntemidir ve laparoskopik olarak gerçekleştirilir. Kolesistektomi, açık cerrahi uygulama kadar başarılı bir yöntemdir ve genellikle gebelerde (2. Trimester döneminde), çocuklarda, yetişkin ve yaşlılar olmak üzere her yaş grubundaki hastalarda rahatlıkla uygulanabilir.

Şikayet oluşturmayan sessiz safra kesesi taşlarında ise, safra ameliyatları dünyada en sık yapılan ameliyat türü olmasından dolayı düzenli olarak takip edilmesi görüşünü doğurmuştur. Bu hastalığın, akut pankreatit ve safra kesesi kanseri gibi ölümcül sonuçlar doğurabileceği riski nedeniyle, süreç hakkında en doğru karar hekim tarafından hastaya birlikte verilir ve sessiz safra kesesi taşlarının takibinin düzenli yapılması bu açıda oldukça önemlidir.

Safra Kesesi İltihabı (Akut Kolesistit) 

Safra kesesinin akut iltihabı akut kolesistit olarak adlandırılır. Oluşan enfeksiyon sonucu, safra kesesi duvarında kalınlaşma ve ödem oluşur. Hastaların çoğunda bu durum safra kesesi taşları nedeniyle oluşur ancak bazı durumlarda kolesistit farklı nedenlerle de gelişebilir. Akut kolesistit acil ve ciddi bir durumdur ve böyle bir durumda hastalar hemen gözetim altına alınmalıdır. Hastalığın tedavisi laparoskopik kolesistektomidir. Bunun dışında antibiyotik desteği de verilir.

Safra Yolu Yaralanması

Safra yolu yaralanmaları daha çok kolesistektomi sırasında istenmeyen durumlar sonucunda oluşur. Genellikle sara yolu yaralanmaları teknik hatalar ve anatomik farklılıklardan dolayı oluşabilir. Safra yaralanması sonucu safra karın içine akar ve şiddetli karın ağrısı yaratabilir. Böyle bir durumda acil müdahale gerekir. Safra yolu yaralanması tanısı için, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, ERCP, MRCP gibi safra yoluna uygun yöntemler kullanılır.

Safra yolu yaralanmasında cerrahi tedavi yöntemlerinde farklı seçenekler mevcuttur ve en doğru tedavi yöntemini belirleyecek olan kişi hekimdir. Basit bir safra yaralanmasında, safra yolu bütünlüğü bozulmadıysa hastanın durumu izlenir. Bazı hastalarda durum tamamen düzelmektedir. Safra kaçağının durumu daha ciddi ise ERCP ve safra yoluna stent yerleştirilmesi gerekebilir. Safra yolu yaralanmasında uygun cerrahi müdahale yapılmadığı takdirde safra yolu iltihabı, sarılık, karaciğer yetmezliği ve siroz gibi hastalıklara yol açabilmektedir.

Safra Kesesi Tıkanma Sarılığı

Ana safra yollarında tıkayıcı bir oluşum nedeniyle bağırsağa safra akışının durması durumunda oluşan hastalık tıkanma sarılığı olarak adlandırılır. Tıkanmanın sonucu ciltte sararmalar görülür ve uzun dönemde karaciğer dokusunda bozulmalara sebebiyet verebilir. Tıkanma sarılığı, safrada, pankreas veya karaciğerde oluşan tümör neden olabilir. Tıkanma sarılığı olan kişilerde dışkı rengi beyaz idrar rengi koyuya döner, karın ultrasonografisi, bilgisayarlı tomografi, MR, MRCP ve ERCP gibi yöntemlerle tanı konulur.

Safra Yolu Kistleri

Safra yolu kistleri ana safra kanalları ve karaciğer içindeki safra kanallarının anormal durumda genişlemesi sonucu ortaya çıkar. Asıl nedeni tam olarak bilinemeyen safra yolu kistleri, hem doğumdan hem de sonradan gelişebilen bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Safra yolunun belirtileri, safra yolu iltihabı, karaciğer apsesi, ateş, safra yolu tıkanıklığı şeklinde ortaya çıkabilir. Tanısı için karın ultrasonografisi, bilgisayarlı tomografi, MR, MRCP ve ERCP gibi yöntemler kullanılır. Safra yolu kistleri kanser riski taşıdığı için, kistin ameliyatla tamamen çıkarılması gerekmektedir.

Safra Kesesi Kanseri

Safra kesesi duvarında oluşan kötü huylu tümörler safra kesesi kanserine sebep olur. Hastalığa sebep olan risk faktörleri, safra kesesi taşları, polipleri, obezite gibi nedenlerdir. Safra kesesi kanserinin en sık görülen belirtileri ise sarılık ve karın ağrısı şikayetiyle ortaya çıkar. Hastalığın tanısında karın ultrasonografisi, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, MRCP ve ERCP yöntemlerinden yararlanılarak konulur. Safra kesesi kanserinin temel tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Eğer kötü huylu tümör sadece safra kesesi duvarının iç yüzünde olduğu erken evre kanserde safra kesesinin çıkarılması yeterli olur ancak tümör safra kesesi kanalına ilerlediği ve karaciğer dokusunu tuttuğu durumlarda safra kesesinin yanında karaciğer dokusunun bir bölümü de alınabilmektedir. Ameliyat edilemeyecek ileri düzey kanser hastalarında ise ağrıyı dindirecek endoskopik işlemler, ağrı kesici tedavi ve radyolojik yöntemler kullanılabilir.

-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -