Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalığı Nedir?

Kalp, 4 kapaktan oluşan hayati bir organdır. Kalp kapakları; mitral, aort, triküspit, pulmoner kapak olarak adlandırılır. Kalp kapaklarının işlevinde meydana gelen bozulmalar ile kalp kapak hastalıkları gelişir. Kapakların çok açık ya da kapalı olması sonucunda nefes darlığı gibi ciddi semptomlar görülebilir. Kalp hastalıklarının erken evrede tespit edilmesi, hayati açıdan son derece önemlidir. Bu yüzden belirtileri dikkate alarak bir Kardiyoloji uzmanına başvurmak gerekir.

Hastanemiz Kardiyoloji Bölümünde, detaylı kalp tetkikleri ile kalp hastalıklarını erken evrede teşhis ediyoruz.  Yüksek teknoloji cihazlarımızla efor testi (eforlu EKG), ritim holter, tansiyon holter, ekokardiyografi (EKO), miyokard perfüzyon sintigrafisi gibi tüm testleri uyguluyoruz.

Kalp Kapak Hastalıkları Belirtileri

Kalp kapak hastalıkları belirtileri, hangi kapaklarda sorun olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hastalığın ilk zamanlarında belirtileri çok görülebildiği gibi bazı hastalarda neredeyse hiç görülmez. Hastalık ilerledikçe yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek ciddi belirtilere sebep olur. Genel olarak kalp kapak hastalıkları belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

 • Halsizlik
 • Çarpıntı
 • Çabuk yorulma
 • Nefes darlığı
 • Kalp ağrısı
 • Ritim bozuklukları

Kalp Kapak Hastalıkları Neden Olur?

Kalp kapağı hastalıkları doğuştan olabildiği gibi sonradan da gelişebilir. Bebeğin anne karnında normal gelişimini tamamlayamaması, gebelik döneminde bebeğin radyasyona maruz kalması, akraba evlilikleri gibi birçok etken sonucu doğuştan kalp kapak hastalıkları görülebilir. Sonradan gelişen kalp kapağı hastalıklarında ise romatizmal ateş, hipertansiyon, sağlıksız yaşam koşulları gibi durumlar etken olabilir.

Kalp Kapak Hastalıkları Tanı Yöntemleri

Hasta hikayesi sonucunda yapılan detaylı muayeneler ile kısa sürede kalp kapak hastalıkları tanısı koymak mümkündür. Muayene sırasında kalbi dinlerken üfürüm duyulması gibi basit yöntemlerle kalp hastalıkları şüphesi oluşabilir. Şüpheler doğrultusunda EKG, EKO, ritim holter gibi detaylı tetkikler yapılarak net bir tanı koyulabilir. En sık kullanılan kalp hastalıkları tanı yöntemleri kısaca şu şekilde sıralanabilir;

 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Ekokardiyografi (EKO)
 • Göğüs Röntgeni
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
 • Kalp Kateterizasyonu

Kalp Kapak Hastalıkları Tedavisi

Kalp kapak hastalıkları tedavisi, genellikle kalp kapaklarını onararak veya değiştirerek yapılır. Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse tedavi süreci de o kadar etkili olacaktır.

Kalp Kapak Onarımı
Kapak onarımı ile açık olan kalp kapaklarının daha iyi kapanması sağlanabilir. Yine aynı şekilde kapalı olan kalp kapaklarının da ayrılması sağlanabilir. Daralmış kalp kapakları, “balon valvüloplasti” adı verilen bir yöntem ile tedavi edebilir. Anjiografiye benzer bir uygulama ile ucunda balon olan bir kateter (ince bir tüp) daralmış olan kapakçık seviyesine ilerletilir. Bu aşamada balon şişirilerek daralmış olan kapakçık genişletilir.

Kalp Kapak Değişimi
Bazı kapaklar onarım için uygun olmaz ve değişim zorunlu olur. Örneğin; mitral kapaklar daha sık onarılabilirken aort ve pulmoner kapak için genellikle değişim gerekir. Kapak değişimi sırasında biyolojik ya da mekanik kapaklar kullanılabilir.

Transkateter Kapak Tedavisi
​​Transkateter Yöntemle Aort Kapak (TAVI) değiştirilmesi, açık kalp ameliyatı olması riskli bulunan, anestezi olması mümkün olmayan hastalara uygulanan bir yöntemdir. Girişimsel kardiyoloji alanında yerini alan bu yöntem sayesinde kateter kullanılarak aort kalp kapağı değiştirilebilir.

-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -