Down Sendromu: Erken Tanı Nasıl Yapılır?

Down sendromu, bireylerde bilişsel ve fiziksel gelişimde belirgin farklılıklara neden olan genetik bir bozukluktur.

Erken tanı, bireyin yaşam kalitesini artırarak uygun destek sağlanmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilir. Yenidoğan tarama testleri, gebelik sırasında yapılan ultrason ve kan testleri gibi yöntemlerle Down sendromu riski olan gebeler belirlenebilir.

Ayrıca doğum sonrası yapılan genetik testler de teşhis sürecini destekler.

Erken tanının sağlanması, çocuğun ve ailesinin ihtiyaçlarına uygun destek ve rehberlik hizmetlerinin zamanında başlatılmasını sağlar. Böylece Down sendromlu bireyin yaşamı daha iyi yönlendirilebilir ve gelişim potansiyeli en üst seviyede desteklenebilir.

Down Sendromu Nedir?

Down Sendromu, kişinin doğuştan sahip olduğu genetik bir durumdur.

Bu durum, bireyin kromozomlarında bulunan üçüncü bir 21. kromozom yani trizomi 21 sonucunda ortaya çıkar. Normalde her bireyin 46 kromozomu vardır, ancak Down sendromlu bireylerde bu sayı 47 olur.

Down sendromu, çeşitli fiziksel ve bilişsel belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler arasında düşük kas tonusu, yavaş gelişme, karakteristik yüz özellikleri (uygun olmayan dil gelişimi, pot şeklinde burun, küçük kulaklar vb.), kalp hastalıkları ve zeka geriliği sayılabilir.

Bununla birlikte, her bireyin belirtileri ve etkilenme derecesi farklı olabilir.

Down sendromu, kişisel ve tıbbi bir dikkat gerektiren bir durumdur.

Erken tanı önemlidir çünkü erken müdahale ve destekle bireyin yaşam kalitesi artırılabilir.

Bu nedenle, hamilelik sırasında yapılan tarama testleri ve doğum sonrası genetik testler ile Down sendromu teşhisi konulabilir. Down sendromlu bireylerin yaşamları destek ve anlayış dolu bir şekilde yönlendirildiğinde, topluma katkı sağlayabilecek bireyler olabilirler.

Ailelerin, eğitimcilerin ve sağlık profesyonellerinin bu bireyler için sağladığı destek ve rehberlik büyük önem taşır.

Down Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Down Sendromu, bireylerde doğuştan gelen genetik bir durumdur ve bireylerde fiziksel ve zihinsel gelişimde belirgin farklılıklara yol açabilir. Down Sendromu belirtileri genellikle doğum öncesinde belirlenebilir ve erken tanı önemlidir. Aşağıda Down Sendromu belirtileri hakkında genel bilgiler bulabilirsiniz:

 • Fiziksel Belirtiler: Down Sendromu olan bireylerde genellikle yüz yapısında belirgin özellikler vardır. Bu özellikler arasında yassı bir yüz profil, küçük ve yuvarlak bir kafa şekli, kısa boyun, büyük dil ve küçük kulaklar yer alabilir.
 • Zihinsel Belirtiler: Down Sendromu genellikle bireylerde zihinsel gelişimde gecikmeye neden olur. Bireylerde genellikle düşük zeka seviyeleri, öğrenme güçlükleri ve hafıza sorunları görülebilir.
 • Fiziksel Gelişim Belirtileri: Down Sendromu olan bireyler genellikle kas tonusunda azalma, esneklik sorunları ve hareket yeteneklerinde kısıtlılık yaşayabilir.
 • Kalp ve Bağırsak Sorunları: Down Sendromu, bireylerde kalp ve bağırsak sorunlarına yol açabilir. Kalp kusurları ve bağırsak tıkanıklıkları sık görülebilmektedir.

Down Sendromu belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve belirtiler genellikle şiddetlenerek ilerlemez. Erken tanı ve uygun destek ile bireylerin sağlık ve yaşam kalitesi olumlu yönde etkilenir. Eğer Down Sendromu belirtileriyle ilgili endişeleriniz varsa mutlaka uzman bir doktora başvurmanız önemlidir.

Down Sendromu Erken Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Down Sendromu erken tanısı oldukça önemlidir çünkü erken teşhis ile destek ve tedavi süreçleri daha etkili bir şekilde yönlendirilebilir.

Down Sendromu erken tanı yöntemleri şunlardır:

 • Non-invaziv tarama testleri: Anne kanında ya da ultrason analizleri ile bebeğin genetik riski değerlendirilebilir. Non-invaziv tarama testleri, amniyosentez veya koryon villus örneklemesi gibi daha invaziv yöntemlere göre daha güvenli ve risksizdir.
 • İkinci üçlü tarama testi: Anne adayının kanındaki belirli protein ve hormon düzeylerine bakılarak Down Sendromu olasılığı hesaplanabilir.
 • Kan testleri: Bebeğin genetik materyalinin incelendiği kan testleri, genetik riski belirlemede yardımcı olabilir. Örnek olarak, Maternal İşaretçi Test ya da Genetik İşaretçi Test verilebilir.
 • Ultrason görüntüleme: Ultrasonografik taramalar, bebeğin boyun bölgesindeki kalınlık gibi belirtiler üzerinden Down Sendromu riskini değerlendirebilir.
 • Genetik testler: Amniyosentez veya koryon villus örneklemesi gibi daha invaziv genetik testler, bebeğin kromozom yapısını doğrudan inceleyerek kesin tanı sağlayabilir.

Bu yöntemler, anne adaylarının Down Sendromu konusunda bilgilendirilmesi ve gerektiğinde uygun destek ve tedavi süreçlerine yönlendirilmesi açısından önemlidir.

Erken tanı, ailelerin bebeğin sağlığı ve gelişimi konusunda daha iyi hazırlıklı olmalarına da yardımcı olabilir.

Down Sendromu Testleri Nelerdir?

Down sendromu, bireylerin kromozomlarında bir problem sonucunda ortaya çıkan genetik bir durumdur.

Erken tanı, hem bireyin yaşam kalitesini hem de tedavi sürecini belirleyebilir. Down sendromunun erken tanısı için birkaç farklı test yöntemi bulunmaktadır.

 • Ultrasonografi (USG): Gebelik sürecinde yapılan rutin ultrasonografik incelemeler sırasında bebeğin boyun bölgesindeki kalınlaşmalar veya diğer belirtiler ultrason ile tespit edilebilir.
 • İkinci Üç Ay Testi (Quadruple test): Gebeliğin 15-20 haftaları arasında yapılan bu kan testi, annenin kanındaki belirli protein ve hormon seviyelerini ölçerek Down sendromu riskini değerlendirir.
 • İkinci Üç Ay Testi Sonrası Doğrulama Testleri: Quadruple test sonucunda riskli bir durum tespit edilirse, genellikle amniyosentez veya koryon villus örneklemesi gibi invaziv testler yapılır. Bu testler ile bebeğin kromozomları direkt olarak incelenir.
 • Non-invaziv Prenatal Test (NIPT): Annenin kanından alınan bir örnekleme ile bebeğin kromozomlarını analiz eden bu test, Down sendromu ve diğer genetik problemleri yüksek doğrulukla tespit edebilir.

Bu testlerin yanı sıra, doktor tarafından fizik muayene de önemli bir adımdır. Bu testlerin sonuçlarına ve yapılan muayenelere dayanarak down sendromu tanısı konulabilir ve gerekli tedavi ve destek hizmetleri planlanabilir. Ancak hepsi genetik testlerin kesin bir tanı koymada önemli bir rol oynadığını unutmayın.

Down Sendromu Tanısı Konulduktan Sonraki Süreçler Nelerdir?

Down sendromu tanısı konulduktan sonra birey ve ailesi için önemli bir süreç başlar.

Tanı konulduktan sonra yapılabilecek adımlar şunlardır:

 1. Danışmanlık ve Destek Hizmetleri: Down sendromu tanısı konulduğunda ailelere psikolojik destek sağlayan danışmanlık hizmetleri önem kazanır. Bu hizmetler, aileleri duygusal olarak desteklerken, gereksinim duydukları sağlık ve eğitim hizmetlerini de yönlendirir.
 2. Sağlık İzlemleri ve Tedavi: Tanı konulduktan sonra düzenli olarak sağlık izlemleri yapılmalıdır. Fiziksel ve bilişsel gelişimi desteklemek amacıyla doktorlar, fizyoterapistler, konuşma terapistleri gibi uzmanlarla işbirliği içinde çalışılmalıdır.
 3. Eğitim ve Gelişim Programları: Down sendromlu bireyler için özel eğitim ve gelişim programlarına erken yaşta başlanması önemlidir. Bu programlar, bireyin bilişsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik olarak planlanır.
 4. Sosyal Hizmetler ve Toplumsal Uyum: Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonu için sosyal hizmetler önemli bir rol oynar. Sosyal hizmetler, ailelere destek olmanın yanı sıra, bireyin sosyal ve toplumsal hayata katılımını sağlayacak faaliyetlere de yönlendirir. -
 5. İstihdam ve Mesleki Destek: Down sendromlu bireylerin yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda istihdam imkanları ve mesleki destek hizmetleri sunulmalıdır. Böylece bireyin sosyal ve ekonomik olarak bağımsızlığı desteklenir.

Bu süreçler, down sendromu tanısı konulduktan sonra bireyin ve ailesinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli adımlardır.

Sıkça Sorulan Sorular

Down Sendromu nasıl teşhis edilir?

Down Sendromu teşhisi genellikle doğumdan hemen önce veya doğumdan sonra yapılır. Bu tanı genellikle fiziksel özelliklere ve belirtilere dayanır. Bebeğin yüz özellikleri, kas tonusu, kalp anomalileri gibi detaylar incelenerek doktor tarafından teşhis konulur. Ayrıca genetik testler de yapılarak teşhisin doğrulanması sağlanabilir.

Down Sendromu erken yaşlarda teşhis edilebilir mi?

Evet, modern tıp teknolojileri sayesinde Down Sendromu, anne karnındayken ya da doğumdan hemen sonra erken yaşlarda teşhis edilebilir. Anne kanı veya amniyosentez gibi testlerle genetik analizler yapılabilir. Erken teşhis sayesinde bebek ve ailesi için gerekli destek ve tedavi planları daha hızlı başlatılabilir.

Down Sendromlu bir bireyin yaşam beklentisi nedir?

Down Sendromlu bireylerin yaşam beklentisi genellikle diğer bireylere kıyasla daha düşüktür ancak modern tıp ve bakım teknikleri ile bu beklenti giderek artmaktadır. İyi sağlık bakımı, düzenli takip ve destekleyici bir çevre ile birlikte Down Sendromlu bireylerin uzun ve sağlıklı yaşam sürdürmesi mümkündür.

Down Sendromlu bireylerin eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçları nelerdir?

Down Sendromlu bireylerin eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçları genellikle bireysel farklılıklara göre değişiklik gösterir. Özel eğitim programları, fizyoterapi, konuşma terapisi gibi desteklerle bireylerin gelişimleri desteklenir. Bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için erken müdahale ve özel eğitimler önemlidir.

Down Sendromu nasıl bir genetik durumdur?

Down Sendromu, 21. kromozomun üç adet yerine iki adet olması sonucu oluşan bir genetik durumdur. Bu durum trizomi 21 olarak da bilinir. Genetik olarak belirlenmiş bir durum olup bebek anne karnındayken veya doğumunda bu ekstra kromozom nedeniyle Down Sendromlu olarak doğar.

Down Sendromu olan bireylerde sağlık sorunları ne tür olabilir?

Down Sendromlu bireylerde kalp hastalıkları, sindirim sistemi problemleri, hipotiroidi, işitme ve görme problemleri gibi sağlık sorunları daha sık görülebilir. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri ve takipler bu bireyler için önemlidir. Erken teşhis ve tedavi ile bu sorunların etkileri hafifletilebilir.

Down Sendromlu bireyler için destek grupları ve kaynaklar nelerdir?

Down Sendromlu bireyler ve aileleri için birçok destek grupları, dernekler ve kaynaklar bulunmaktadır. Bu gruplar duygusal destek, bilgi paylaşımı, eğitim ve sosyal aktiviteler gibi alanlarda destek sunabilir. Ayrıca sağlık kuruluşları ve uzmanlar da bu bireylere ve ailelerine destek olabilir.

Down Sendromu olan bireylerin toplumda kabul görmesi ve desteklenmesi neden önemlidir?

Down Sendromu olan bireylerin toplumda kabul görmesi ve desteklenmesi önemlidir çünkü her bireyin hak ettiği saygı ve destekle yaşamaya hakkı vardır. İyi bir toplumsal destek ve kabul, Down Sendromlu bireylerin bireysel gelişimlerini destekler, özgüvenlerini arttırır ve toplumda daha iyi entegre olmalarını sağlar.

-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -