Online
Randevu

Özgeçmiş

Kişisel Bilgileri

Doğum Tarihi :
27.05.1974

Tıp Eğitimi :
1992 - 1998 : Dokuz Eylül Ün.Tıp Fakültesi

Uzmanlığı :
1998 - 2003 : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Kadın-Doğum Kliniği 

Mesleki Deneyim :
Urfa Doğumevi 
Muayenehane Hekimliği 
Şırnak Asker Hastanesi

Sada Hastanesi 2007-..

Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar :

2016 Türk Jinekoloji ve Obsetri derneği kongresi
2005 6. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi
2007 7. Türk-Alman jinekoloji Derneği Kongresi
2010 Uluslar Arası Jinekoloji Obstetri Kongresi
2012 Uluslar Arası Jinekolji Obstetri Kongresi
2014 Prenatal Tanı Uygulamaları
2014 2. Ege Ultrason Günleri 3. Trimester Fetal Ultrason
2015 3. Ege Ultrason Günleri Fetal Doppler Ultrason- Fetal İyiliğin Değerlendirilmesi
2003 Yardımcı Üreme Teknikleri Sempozyumu 
2003 3. Uluslar arası Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi 
2003 3. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 
2002  Ege Bölgesel Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi 
1999 Celel Bayar Ün. Prenatal Tanı Sempozyumu 

***Neonatal Resüsitasyon Program (NRP) kursu

Mesleki İlgi Alanları:

  • İnfertilite(Kısırlık)
  • Açık,Kapalı (Laparoskopik) Jinekoloji ve Onkoloji (Kanser) Ameliyatları
  • Perinatoloji (Gebelik Takibi)
  • Histeroskopi ve Kolposkopi

Bağlı Olduğu Dernekler :
Türk Tabipler Birliği 
Jinekoloji – Endoskopi Derneği 
Türkiye Obstetrik ve Jinekoloji Derneği