Online
Randevu

Dermatoloji

Dermatoloji

Dermatoloji, deri ve derinin mukoza hastalıkları, zührevi hastalıklar (cinsel yolla bulaşan hastalıklar), saç ve tırnak hastalıkları ile uğraşan anabilim dalıdır.

Özel  Sada Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nde hastalarımızın dermatolojik muayene, tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır.

Sık karşılaşılan dermatolojik sorunlar; mantar hastalıkları, sivilceler (akne hastalığı), nasırlar, siğiller, kaşıntı, saç dökülmesi, kıllanma, tırnak batması, ekzema, sedef, kurdeşen (ürtiker) ve güneş hasarına bağlı gelişen deri kanserleridir.

Atopik dermatit (sıklıkla çocukluk çağında saptanır), allerjik kontakt dermatit, güneş allerjisi gibi allerjik deri hastalıklarının tanıları konulup tedavi edilmektedir.

Dermatokozmetik yaklaşımla deride yaşlılık belirtileri, lekeler, akne izleri ve çatlak tedavileri uygulanmaktadır ve kozmetik danışmanlık verilmektedir.

Güneş bilinci aşılanmaktadır. Zararlarından korunma konusunda hastalar bilgilendirilmektedir.

DERMATOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

Direkt Mikroskobik İnceleme: Mantar, bakteriyel ve akar enfeksiyonlarında ve saç hastalıklarında hızlı bir tanısal yöntemdir.

Wood Işığı İncelemesi: Lekelerde (melazma, doğum lekeleri), ala hastalığında (vitiligo) ve mantar ve bakteriyel enfeksiyonlarda hastalığa özgü renk ile floresans saptanır.

Dermoskopik İnceleme: Benlerin (nevüs), damarsal oluşumların ve deri kanserlerinin (malign melanom, bazal ve skuamoz hücreli karsinomlar) dermoskopik  morfolojik incelemesi ile erken tanı ve takip uygulanmaktadır.

Deri Yama ve Deri Prick Testleri: Allerjik deri hastalıklarında allerjen madde tespiti veya dışlanması için sırta yama testi (Truetest®), kola prick test uygulanmaktadır.

Biyopsi: Dermatolojik muayenenin yeterli olmadığı deri hastalıklarında punch/insizyonel/eksizyonel biçimde lezyonlu deriden parça alınmaktadır.

DERMATOLOJİK CERRAHİ MÜDAHALELER

Debridman ve Yara Bakımı:  Yanık,nasır, siğil ve deri ülserlerinde ölü doku temizlenip yara bakımı yapılmaktadır.

Kriyoterapi (Dondurarak Tedavi): Siğiller, lekeler, güneş hasarına bağlı gelişen lezyonlarda sıvı nitrojen gazı lezyonlu deriye püskürtülerek uygulanmaktadır.

Elektrokoterizasyon (yakarak tedavi): Siğiller, et benleri, güneş hasarına bağlı gelişen kabarık lezyonlarda lezyonlu deri traşlandıktan sonra zemin elektrik akımı ile yakılmaktadır.

Eksizyon (lezyon çıkartma):  Benler (nevüs), damarsal lezyonlar, deri kanserleri estetik yöntemle çıkartılıp histopatolojik olarak incelenmektedir.

İntralezyoner Enjeksiyon:  İzlerde (keloid), aknede ve saçkıran (alopesi areata) hastalığında lezyonlu deriye kortikosteroid verilmektedir.

DERMATOKOZMETİK UYGULAMALAR

Kimyasal Peeling (meyve asitleri (AHA) ile derinin yüzeysel soyulması): Cilt bakımı, akne ve izleri, yüzeysel kırışıklıklar ve deri kanseri riski taşıyan lezyonlar için uygulanmaktadır.