Online
Randevu

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Gözlerimiz, bizi hayata bağlayan en önemli organlarımızdandır. Bu nedenle düzenli göz muayenesi, sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımlardan birisidir. Gözlük kullanan veya kullanmayan herkes hiç şikâyeti olmasa da yılda bir kez göz muayenesi yaptırmalıdır. Çocuklarda bu süre doktorun önerisine göre 6 ayda bir veya bazı özel durumlarda daha sık olabilir.

Bazı göz hastalıkları, henüz hastada şikâyet yaratmadan saptanabilir. Erken tanı konulduğunda görme düzeyi bozulmadan önlem alınabilir. Örneğin; göz tansiyonu, şeker hastalığı gibi bazı hastalıklar erken dönemde hiç rahatsızlık vermez ancak, ayrıntılı bir göz muayenesi sırasında tespit edilerek, görme düzeyi etkilenmeden kontrol altına alınabilir

Hastanemizde göz muayenesi , gelişmiş bilgisayar kontrollü cihazlarla uzman doktorlar tarafından dikkat ve titizlikle gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir rahatsızlık hissetmeyi beklemeden periyodik göz kontrolü yaptırmanız , ileride tedavisi güçleşecek hatta imkansızlaşacak birçok göz hastalığının kolayca teşhis ve tedavi edilebilmesini sağlayacaktır.

Kliniğimizde Uygulanan Tetkik ve Tedaviler

 • Bilgisayarlı Otorefraktometre

 • Pneumatik Tonometri: Göz tansiyonunun el değmeden ölçülmesinde kullanılır.  

 • Pediatrik Refraktometre: Bebeklerde göz bozukluklarını tespitinde kullanılan bir tarama testidir.

 • Ultrasonografi: Katarakt, göziçi kanama veya diğer nedenlerle gözdibinin görülemediği durumlarda kullanılanan muayene yöntemidir.  

 • Renk görme testleri

 • Göz kuruluğu tetkikleri: Göz yaşı fonksiyonlarının ölçülmesinde kullanılır.  

 • Pakimetri: Kornea tabakasının kalınlığının ölçülmesidir.

 • Ultrasonik biometri: Katarakt ameliyatı sırasında göziçine takılacak merceğin numarasının tespiti için kullanılır.

 • İOLmaster optik biometri: Katarakt ameliyatı sırasında göziçine takılacak merceğin numarasının tespiti için kullanılan en hassas yöntemdir.

 • Bilgisayarlı Görme alanı: Glokom tanı ve takibinde kullanılan görme alanı cihazıdır. Ayrıca romatizmal hastalıklarda kullanılan bazı ilaçların göze toksik etkilerini takip etmek için de kullanılır.

 • Speküler Mikroskop: Kornea tabakasının hücre sayısını ölçer. Katarakt ameliyatından önce yapılması gerekir. Katarakt ameliyatı olacak kişilerin bu yöntemin kullanıldığı klinikleri tercih etmeleri yararlı olacaktır.  

 • OCT (Optik Koherens Tomografi): Lazer aracılığı ile retina tabakasının hassas ölçümlerini yapar. Diyabet ve Makula hastalıklarında kullanılır. Ayrıca Glokom tanısı ve takibinde temel bir araçtır. Lazer vasıtasıyla görme sinirinin hassas ölçümlerini yapar.

 • FFA (Fundus Floresein Digital Angiografi): Gözün arka bölümünü gösteren görüntüleme yöntemidir. Göz anjiyografisi damar içine özel boya ihtiva eden ilaçlar verilerek yapılır. Amaç retina damarlarının görüntülenmesini kolaylaştırmaktır. Gözün anjiyografik görüntülenmesi ile Şeker hastalığına bağlı bozukluklar, Göz tümörleri, Retinanın yapısal bozuklukları, Yaşa bağlı makula dejenerasyonu, Retinal damar tıkanıklıkları tesbit edilebilmektedir.

 • Argon Lazer: Argon lazer özellikli şeker hastalığına bağlı retina kanamalarının önlenmesinde önemli yer tutar. Şeker hastalarının görmelerinin zayıflamasına ve hatta körlüğe sebebiyet veren retinal damarların yayılmasının engellemesinde rutin bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Ayrıca retinal yırtık tedavisinde de kullanılmaktadır özellikle tanı yırtık küçükken konulabilirse yırtığın kenarına yapılacak bir dizi lazer atışıyla ayrılma önlenebilmektedir.

 • YAG Lazer: YAG lazer ile katarakt operasyonu sonrasında ileri dönemde oluşabilecek ikincil kataraktların tedavisi yapılır. ( Katarakt ameliyatı olmuş hastalarda görülen arka kapsül kesafeti dediğimiz ameliyat sırasında gözde bırakılan ve üzerine yapay göz içi lensinin yerleştirildiği lens arka kapsülünün kesifleşmesinin tedavisinde kullanılır. ) Ayrıca YAG lazerle bazı göz tansiyonu tiplerinde iridotomi dediğimiz iris tabakasına lazerle delikler açılarak göz tansiyonunun kontrol altına alınması mümkün olabilmektedir.

 • SLT : Açık açılı glokom-göz tansiyonu tedavisinde uygulanan bir teknolojidir. Glokomlu hastalarda ilk tedavi olarak uygulanabileceği gibi mevcut ilaç tedavilerine ilave olarak uygulanabilmektedir. Tedavide etkinlik, ilaç tedavisi ile benzer görünmektedir ve uygun hastalarda ilaç kullanmadan göz tansiyonu kontrol altına alınabilmektedir. SLT uygulandığı doku olan trabeküler ağda hasar yapmama özelliği nedeniyle çok güvenilir olma ve tekrarlanabilirlik gibi iki avantajı taşımaktadır.

Hastanemizde Göz Kliniğinde aşağıda belirtilmiş hastalıkların tanı ve tedavisinde en son sistem, modern cihazlar ile sizlere hizmet verilmektedir.

Kırma Kusurlarının Tedavisi

Myopi , Hipermetropi , Astigmatizma

Gözlük muayenesi ve kontrolü son sistem bilgisayar yönetimli özel cihazlar ile yapılmaktadır.

Kontakt lens muayeneleri ve uygulamaları hekimlerimiz tarafından yapılmakta ve kişiler bu konuda bilgilendirilmektedirler.

Katarakt

Günümüzde uygulanan en güvenli ve en başarılı ameliyatlardan biridir. Ameliyat öncesi gözünüze damla anestezi uygulanır. Bu nedenle hemen hemen hiç rahatsızlık hissetmezsiniz. Kataraktı eritip sıvılaştırarak göz dışına almayı (kısaca FAKO yöntemi ile) sağlamak en idealidir. Göz içine mercek yerleştirilerek dikiş konmaksızın ameliyat sonlandırılır.

YÜKSEK KALİTEDE GÖZ İÇİ LENSLERİ
Ömür boyu berrak ve kaliteli görüş sağlayan , uzun dönem sonuçları en stabil ve hasta memnuniyeti en yüksek merceklerdir.  Yüksek renk algılama ve net görüş ile birlikte gözde kamaşma ,ışık halkaları ,ışık dağılması gibi problemler çok az gözlenir.  UV filtresi ile retina koruması sağlar.

MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSLERİ
Katarakt operasyonlarında kullanılan standart mercekler uzak görme mesafine (araba kullanma , televizyon seyretme vs.)göre ayarlanmıştır. Bunun sonucunda uzak görme için gözlük ihtiyacı ya tamamen ortadan kalkmakta ,ya da ince bir cam yeterli olmaktadır. Ancak yakın görme (okuma vs)için gözlük kullanılması zorunludur. MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSİ yerleştirilmesi halinde görmenizi kısıtlayan katarakt dışı hastalığınız yoksa tüm mesafeleri gözlüksüz görmeniz mümkündür. Multifocal göz içi lensleri hastaların her uzaklığı gözlük olmaksızın net görmelerini sağlar.

Ptergium: Standart ptergium cerrahisinin yanı sıra greft (yamama) tekniği de uygulanmaktadır.

Glokom: Erişkinlerde damar sertliği,ailesel geçiş,göz merceğindeki ve gözdeki yaşlılık nedeniyle çok sinsi seyredebilen göz içi basıncının artması ve görme sinirinin tahribatıyla görme alanında zararlanmaların oluştuğu bir hastalıktır. Bu konuda gerekli görülen ilaç, laser ve cerrahi yaklaşımlar en son sistem tanı cihazları ışığı altında uygulanmaktadır.

Şaşılık: Kırma kusurları(özellikle hipermetropi), gözlerdeki anatomik yapı ve kas değişikliklerine bağlı ortaya çıkan çeşitli bakış anormallikleridir. Tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilebilmektedir.

Retina hastalıkları: Diyabet ve hipertansiyon gibi sistemik hastalıklara bağlı retina hastalıkları, Makula dejenerasyonu (Sarı nokta hastalığı), retinal yırtık tanı ve tedavisi kliniğimizde uygulanmaktadır.

Göz yaşı yolları: Gerek bebeklerde doğum ile birlikte ve gerekse daha ileri yaşlarda gözyaşı kanalı darlıklarına bağlı göz kesesi iltihaplanmaları sonucu tıkanabilir. Çocuk ve erişkinlerde tıkanıklıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Göz kapağı hastalıklarının tedavisi : Kapak tümörleri ve kistleri, kapak düşüklükleri, kapağın içe ve dışa dönmeleri, kirpik batması, göz kapağı estetik ameliyatları kliniğimizde yapılmaktadır.

Excimer Laser: Tamamen bilgisayar kontrollü Excimer Laser cihazlarının kornea olarak adlandırılan gözün saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işlemine kısaca Laser...
  Katarakt nedir? Nasıl oluşur? Halk dilinde perde veya aksu da denilen katarakt gözümüzün içinde bulunan ve normalde şeffaf olan merceğin bulanıklaşmasıdır. Göz içindeki bu merceğin bulanıklaş...
Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejeneresansı  elli yaş üzeri görme kayıplarının en önemli sebebidir. Hastalığın ortaya çıkış nedeni yaşla beraber gözün en iç tabakası olan retina t...
Glokom nedir? Özellikle kırklı yaşlardan sonra ortaya çıkan ve sinsice ilerleyerek hiçbir belirti vermeyen göz tansiyonu yükselmesi, yani GLOKOM ani körlüğe neden olabilen bir hastalıktır. Glokom, optik siniri...
PRESBYMAX TEDAVİSİ: İnsanlarda doğal yaşlanmanın sonucu olarak 40 yaşından itibaren yakın görme güçlükleri ortaya çıkar. Ortalama 45 yaşından itibaren de yakın görme  için gözlük kullanımı ger...
Şaşılık rahatsızlığının yüzde 90′ ının doğuştan olduğu belirtilen rahatsızlığın doğumdan hemen sonra veya sonraki ilk 5 yıl içerisinde de ortaya çıkabildiğini söyledi. Geçirilen bir göz hastalığı ya da kazanı...
DİABETİK GÖZ HASTALIĞI NEDİR? Diabet (şeker hastalığı) olan kişilerde diabetin komplikasyonu olarak ortaya çıkabilecek olan göz problemlerine diabetik göz hastalığı denir. Diabetik göz hastalığında görülebilecek...
Göz küresinin büyük kısmı, vitreus denilen yumurta akı kıvamında bir sıvı ile doludur. Bu sıvı içine meydana gelen kanamalara göziçi kanama (vitreus hemorajisi) adı verilir. Göziçi kanamalarının bir&...
Delici Göz Yaralanmaları ve Göz İçi Yabancı Cisimler Delici göz yaralanmaları, çocuk ve genç yaş grubunda akut ve kalıcı görme kaybının en önemli sebeplerinden biridir. Özellikle gözi&cced...
Gözün retina tabakası, dışarıdan gelen ışığı fark eden ve bunu beyne ileten, sinir hücrelerinden oluşmuş bir tabakadır. Gözü bir fotoğraf makinesine benzetecek olursak retina, makinenin içindeki film şerididir. Makula ...
MAKULA DELİĞİ (MAKULER HOLE) Gözün retina tabakası, dışarıdan gelen ışığı fark eden ve bunu beyne ileten, sinir hücrelerinden oluşmuş bir tabakadır. Gözü bir fotograf makinesine benzetecek olursak retina, makinenin iç...
Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı ( Sarı Nokta Hastalığı ) Sarı nokta hastalığı, Türkiye’de, tüm dünyada olduğu gibi 55-60 yaş üzeri yaş kitlesinde en sık görme kaybı yaratan hastalıkların başında gelir. Sarı n...
Arka Vitreus Dekolmanı Gözküresinin içi, adına “vitreus” denen saydam bir jel-sıvı ile doludur. Sıklıkla, yaşın ilerlemesi ile birlikte, vitreus sıvısı jel kıvamını kaybeder ve büzüşür. Bu büzüşm...
Yenidoğan Retinopatisi (Rop- Prematür Retinopatisi) Günümüzde gelişen teknoloji ile, yenidoğan bakım üniteleri sayesinde giderek daha küçük doğum ağırlıklı ve vaktinden çok önce doğmuş bebekler y...