Doğum Yeri ve Yılı

 • 1984

 

Eğitim ve Uzmanlık 

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Mesleki İlgi Alanları

 • Yenidoğan yoğun bakım
 • Sağlıklı çocuk takibi
 • Yenidoğan takibi
 • Aşı takibi
 • Ateşli hastalıklar
 • Büyüme geriliği
 • Akciğer hastalıkları
 • Üriner sistem hastalıkları 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • İzmir Tabip Odası

 
Yabancı Dil

 • İngilizce

 
Kurs ve Sertifikalar

 • Milli Pediatri Toplantısı Çocuklarda Sık Görülen Endokrin Sorunlara Yaklaşım, 2017
 • 3. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu, 2017
 • Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 2018
 • Temel Mekanik Ventilasyon Kursu, 2019 
 • Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 2019
 • Aşılamada Pratik Yaklaşımlar Kursu, 2020
 • Emzirme Kursu, 2020
 • Doğumdan Taburculuğa Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı (adda) Bebek Yönetimi Kursu, 2020
   
-
Randevu Talep Formu
E-RandevuAraWhatsApp
Biz Sizi Arayalım -