-->

UZM. DR. SEVİNÇ ASLAN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ

KİŞİSEL BİLGİLER:

           

Doğum Yeri-Tarihi         :Ordu- 1982

Branşı                             :Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yabancı Dili                     :İngilizce (iyi derecede)

 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Tıpta Uzmanlık: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2015    

Lisans                : Dokuz Eylül  Üniversitesi Tıp Fakültesi-2008

İŞ DENEYİMİ:

2017 - 2019  : Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016 – 2017 : İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

2015 – 2016  : İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı.

2010 – 2015  : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Asistanlığı

2008 – 2009  : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi

2008  : İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast.ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanes

BİLİMSEL MAKALELER:

 1. Sağlık çalışanlarında kan ve beden sıvılarıyla oluşan mesleksel yaralanmalar: bir anket çalışması. Kuruüzüm Z, Elmalı Z, Günay S, Gündüz Ş, Yapan Z.  Mikrobiyoloji Bülteni 2008;42(1):61-9.
 2. Polymyalgia Rheumatica After Herpes-Zoster. Arch Rheumatol Kulaklı F, Kulaklı S, İlhanlı İ, Aslan S, Uysal E, Çelik C.  2018;33(x):i-ii doi: 10.5606/ArchRheumatol.2018.6859
 3. Brucellosis: A retrospective evaluation of 523 brucellosis cases from western anatolia, Turker N, Ormen B, Sezak N, Aslan S, Ellidokuz H, Kaptan F, El S, Ural S, Vardar İ, Coşkun N.  Türkiye. Nobel Med 2014;10:18-23
 4. Artemeter/ lumefantrinle tedavi edilen Kamerun kaynaklı bir Plasmodium falciparum sıtması olgusu. Ural S, Aslan S, Kaptan F, Sibel E, Sezak N, Demirdal T.  Klimik Derg. 2015; 28(1): 35-7.
 5. Aslan S, Demirdal T, Erbak H, Aslan C, The role of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) in the diagnostics of diabetic foot infection. Infect Dis (Lond). 2019 Nov 12:1-7. doi: 10.1080/23744235.2019.

SÖZEL BİLDİRİLER:

 1. Giresun İlinde Yaşayan Afgan Göçmenlerde Hepatit B ve C Prevalansı Yavuz İ, Aytekin F,  Sevinç A, Dülger A, Yetkin M, 7.Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi 8-13 MAYIS 2018 , Antalya/Türkiye
 2. Yoğun Bakım Ünitesinde Corynebacterium spp. İzolasyonu: Etken? Kolonizasyon? Sevinç Aslan , Ahmet Melih Şahin, Emel Uzunoğlu, Meltem Arzu Yetkin 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Uluslararası Kongresi 3-7 Nisan 2019

POSTERLER:

 1. El Aktinomikozu. Hoşnuter M, Aslan C, Avcı A, Aslan S, Ural S. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 31 Ekim  - 4 Kasım 2012, Antalya/Türkiye  
 2. Türkiyeʼnin Batı Anadolu Bölgesinden 523 erişkin Bruselloz olgusunun epidemiyolojik özellikleri, klinik bulguları ve komplikasyonları açısından 14 yıllık süreçteki değişiminin değerlendirilmesi Turker N, Ormen B, Sezak N, Aslan S, Ellidokuz H, Kaptan F, El S, Ural S, Vardar İ, Coşkun N.  XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 13-17 Mart 2013 tarihleri arasında Antalya/ Türkiye
 3. Artemeter/Lumefantrinle Tedavi Edilen Kamerun Kaynaklı Bir Plasmodium falciparum Sıtması Olgusu. Ural S, Aslan S, Kaptan F, El S, Sezak N, Demirdal T. XXVIII. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 22-26 Mayıs 2013, Antalya/ Türkiye
 4. Nükleoz(t)id naif kronik hepatit B hastalarında entekavir ve tenofovir tedavi yanıtlarının karşılaştırılması Türker N, Örmen B, Demirdal T, Şen P, Aslan S, Serap U Klimik 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya/ Türkiye
 5. The Diagnostic Role of suPAR for Diabetic Foot Infections Aslan S, Demirdal T, Nemli A, Erbak H, Aslan C, Vardar İ, Sütcü R; Infectious Diseases Society of America (IDSA) : IDWeek , Oct 07 - 11, 2015, San DiegoCalifornia
 6. İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarında Ultrasonografik Olarak Hepatosteatoz Sıklığının Araştırılması; Biyokimyasal /Viral Parametrelerin Değerlendirilmesi Yüksel E, Aslan E, Özkaya H, Mungan G  Klimik 30. Yıl Kurultayı 9-12 Mart 2016 Antalya/ Türkiye
 7. İlaca Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: DRESS Sendromu Aytekin F , Aslan S , Konuşkan M, Akşan B, Yetkin A. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi 8-13 MAYIS 2018 , Antalya/Türkiye

Doktorlarımız

GENEL CERRAHİ

DOÇ. DR. ÖMER YOLDAŞ

GENEL CERRAHİ
ESTETİK , PLASTİK CERRAHİ

DOÇ. DR. CEM ASLAN

ESTETİK , PLASTİK CERRAHİ
KALP ve DAMAR CERRAHİSİ

OP. DR. BÜLENT ÇÜMEN

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ
GENEL CERRAHİ

Op. Dr. FİKRET BEYAZ

GENEL CERRAHİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. CAVİT METE TARCAN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. FÜGEN ERDEM ÜNSAL

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. ÖZLEM ÖZBİLEN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. HATİCE ERMİN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. GÖKHAN ÖNAL

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

OP. DR. RUŞEN DEMİR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

OP. DR. BAYRAM ÖNDER GÜL

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

OP. DR. BARIŞ GÜLTEKİN

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
GÖZ HASTALIKLARI

OP. DR. ILGIN ÖZTÜRK

GÖZ HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI

OP. DR. TOLGA YÜKSEL

GÖZ HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

OP. DR. UMUT SAKARYA

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

OP. DR. CAN ERCAN

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. GÜLHAN GÜNDÜZ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Beyin ve Sinir Cerrahisi

OP. DR. EMRAH AKARTUNA

Beyin ve Sinir Cerrahisi
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ

UZM. DR. SEVİNÇ ASLAN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI UZMANI

UZM. DR. EMİNE YILMAZ

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI UZMANI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. YELİZ ATICI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. ASLI SÜRGELİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. FİGEN ÖZTÜRK

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
RADYOLOJİ

UZM. DR. BORA KAMALI

RADYOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI

UZM. DR. ÇETİN YILMAZ

İÇ HASTALIKLARI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. DOĞAN GÜRYAY

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. EBRU UZUN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
NEFROLOJİ

UZM. DR. ERDAL KARACA

NEFROLOJİ
GASTROENTEROLOJİ

UZM. DR. ÖNDER ÇOLAKOĞLU

GASTROENTEROLOJİ
GASTROENTEROLOJİ

UZM. DR. KAMİL KAYAHAN

GASTROENTEROLOJİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. MELEKŞAH PEKEL

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
KARDİYOLOJİ

UZM. DR. NURULLAH TÜZÜN

KARDİYOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. SALİHA DEMİR

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI

UZM. DR. SAVAŞ GÖKÇEK

İÇ HASTALIKLARI
MİKROBİYOLOJİ

UZM. DR. SENEM YAMAN KARADAM

MİKROBİYOLOJİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. SUNA YOLDAŞ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
GÖĞÜS HASTALIKLARI

UZM. DR. ŞENAY ÇİTİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI
ACİL SERVİS

DR. İRFAN ÇOLAK

ACİL SERVİS
ACİL SERVİS

DR. MEHMET FATİH YANMAZ

ACİL SERVİS
DİYETİSYEN

DYT. HANDE SELİN OK

DİYETİSYEN
×