-->

DOÇ. DR. CEM ASLAN

ESTETİK , PLASTİK CERRAHİ

KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum Yeri-Tarihi               : İzmir- 1982

Branşı                                   : Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yabancı Dili                          : İngilizce (iyi derecede)

 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Doç. Dr.            : Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi-2017

Yrd. Doç.          :   Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi-2017

Tıpta Uzmanlık : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2012   

Lisans              : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-2006

Lise                  : Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi- 2000

 

İŞ DENEYİMİ:

 

2019               : İzmir Park Tıp Merkezi

2017 -2019     : Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015 -2017     :  İzmir Medikal Park Hastanesi

2012 - 2015    : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

2007 – 2012   : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Asistanlığı

2007               : T.C. Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dispanseri

2007               : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Asistanlığı

2006 - 2007   : T.C. Sağlık Bakanlığı  Bitlis 1 No’lu Sağlık Ocağı

BİLİMSEL MAKALELER:

 1. Durgun MBaş SAslan CCanbaz YIşık D J Plast Surg Hand Surg.  Use of dorsal intercostal artery perforator flap in the repair of back defects. 2015 Nov 5:1-5.
 2. Hosnuter M, Melikoglu C,  Aslan C, Saglam G, Sutcu R.  The Protective Effects of Epigallocatechin Gallate Against Distant Organ Damage After Severe Skin Burns – Experimental Study Using a Rat Model of Thermal Trauma. Adv Clin Exp Med 2015; 24(3) 409–417.
 3. Aslan C, Tan O, Hosnuter M, Isik D. Primary Cutis Verticis Gyrata.
  Journal of Craniofacial Surgery. 2015;26(3):974–975.
 4. Aslan C, Hoşnuter M, Baş S, Tan O, Işık D, Durgun M. Mandibula subkondil ve yüksek ramus kırıklarına retromandibular transparotid yaklaşım: İki nokta fiksasyonu. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. DOI numarası: 10.5505/tjtes.2015.21774.
 5. Aslan C, Melikoglu C, Ocal I, Saglam G, Sutcu R, Hosnuter M. Effect of epigallocatechin gallate on ischemia-reperfusion injury: an experimental study in a rat epigastric island flap.  Int J Clin Exp Med 2014;7(1):57-66.
 6. Melikoglu C, Eren F, Keklik B, Aslan C, Sutcu M, Zeynep Tarini E. Trichilemmal cyst of the third fingertip: a case report. Hand Surg. 2014;19(1):131-133.
 7. Işık D, Aslan C, Göral A, Baş S, Hoşnuter M. Applicatıon Of Free Flap In An Elderly Patient. Turkish Journal of Geriatrics 2014;17(3):308-311.
 8. Ayhan M, Baş S, Tüzüner M, Aslan C, Ermete M. Squamous  Cell  Cancer  Must Always  Considered  at  the  Time  when  Seen Actinic Chelitis: Case Report..
  Med-Science. 2014; 3(3): 1511-6.
 9. Ayhan M, Bas S, Aslan C, Tüzüner M. The Use of Gluteal Subfacial Implant for Gluteal Atrophy due to Injection: A Case Report Med-Science. 2014; 3(3): 1517-24.
 10. Tüzüner M, Aslan C, Ayhan M Tatuaj Çıkarmak İçin Antiseptik Solüsyon Kullanımı Sonucu Oluşan Deri Nekrozu (Skin Necrosis Due to Antiseptic Solution Usage for Tattoo Removal: Case Report) Turkiye Klinikleri J Case Rep 2014;22(4):304-6.
 11. Karaaslan O, Demirkiran HG, Silistreli O, Sonmez E, Bedir YK, Can M, Caliskan G, Aslan C, Oral MA, Kankaya Y. The Effect of Reduction Mammaplasty on the Vertebral Column:A Radiologic Study. Scientific World Journal. 2013 Aug 25;2013:701391.
 12. Soysal Ersil D, Tuzuner M, Seren AR, Tekesin E, Koç E, Kaplan YC, Turan HS, Bener S, Pekdiker M, Aslan C. Administration of Metallic Mercury by an Accidental Puncture in the Hand: A Case Report. J Med Cases.  2012;3(6):365-369.
 13. Göral A, Aslan C, Küçükzeybek BB, Işık D, Hoşnuter M, Durğun M. Platelet-Rich Fibrin Improves the Viability of Diced Cartilage Grafts in a Rabbit Model. Aesthetic Surgery Journal. 2016;36(4):153-162.
 14. Aslan S, Demirdal T, Erbak H, Aslan C, The role of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) in the diagnostics of diabetic foot infection. Infect Dis (Lond). 2019 Nov 12:1-7. doi: 10.1080/23744235.2019.

SÖZEL BİLDİRİLER:

 1. Mandibulanın Subkondil ve Yüksek Ramus Kırıklarına Retromandibuler Transparotid Yaklaşım: İki Nokta Fiksasyonu. Aslan C, Hoşnuter M, Baş S, Tan O, Işık D, Durgu M 36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 2. The investigation of platelet-rich plasma effects on ischemia-reperfusion injury in the epigastric artery island flap model in rat. Bedir YK, Karaaslan O, Calıskan G, Goral A, Sutcu R, Saglam G, Aslan C, Sonmez E, Hosnuter M. 35th Congress of  Turkish Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery   Association 28th-31th October 2013, Istanbul/Turkey
 3. İskemi- Reperfüzyon Hasarına Karşı Epigallocatechin Gallate (EGCG)'nin Koruyucu Etkilerinin Sıçan Epigastrik Arter Ada Flebi Üzerinde İncelenmesi. Aslan C, Hosnuter M, Melikoglu C, Saglam G, Sutcu R. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 31  Ekim  - 4  Kasım 2012, Antalya/Türkiye.
 4. Nasal reconstruction with local flaps after skin cancer surgery. Aslan C, Can B, Ozkan S, Göral A, Oral Ayhan M. 13th World congress on cancers of the skin  7th-10th April 2010, Madrid/Spain.

POSTERLER:

 1. İleri Yaş Hastada Serbest Flep Uygulaması: Olgu Sunumu. Işık D, Aslan C, Göral A, Baş S, Hoşnuter M. 36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 2. Kondrodermatitis Nodülaris Helicis: Olgu Sunumu. Aslan C, Tan O, DurgunM, Işık D, Hoşnuter M. 36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye
 3. Primer Kutis Verticis Gyrata. Aslan C, Tan O, Hosnuter M, Isik D
  36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 4. Otolog Plateletten Zengin Plazmanın Herhangibir Koruyucu  Ajan İçermeden -20 0c’de Uzun Süre Saklanması. Hoşnuter M, Aslan C, Işık D, Çalışkan G, Arslan B, Durgun M. 36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 5. Dev Kondiloma Akuminata: Olgu Sunumu. Durgun M, Aslan C, Tan O, Çapkınoğlu FB, Işık D, Hoşnuter M. 36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 6. Skapula Defektinin Dorsal İnterkostal Arter Perforatör Flebi İle Onarımı. Durgun M, Işık D, Aslan C, Hoşnuter M. 36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 7. Geniş bası Yarası Onarımında Kalça Dezartikülasyonu Ve Tüm Alt Ekstremite Muskulokutan Flebi İle Onarım. Durgun M, Çapkınoğlu FB, Aslan C, Işık D, Hoşnuter M. 36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 8. Topuk Yerleşimli Skuamoz Hücreli Karsinom; Olgu Sunumu. Durgun M, Altun B, Aslan C, Işık D, Hoşnuter M. 36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 9. Makromasti Hastalarında Meme Küçültmenin Cinsel Yaşama, Eş Uyumuna Ve Hasta
  Psikolojisine Etkileri. Oral MA, Aslan C, Tüzüner M, Çapkınoğlu FB, Gülpek D. 36.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi 29 Ekim – 1 Kasım 2014, İstanbul/Türkiye.
 10. El Aktinomikozu. Hoşnuter M, Aslan C, Avcı A, Aslan S, Ural S. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi  31  Ekim  - 4  Kasım 2012, Antalya/Türkiye
 11. Hastanın Antiseptik Solüsyon ile Tatuaj Çıkarma Uygulaması: Olgu sunumu. Tüzüner M, Aslan C. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi  31  Ekim  - 4  Kasım 2012, Antalya/Türkiye    
 12. Redüksiyon Mamoplastinin Vertebral Açılanmalar Üzerine Etkisi: Radyolojik Çalışma. Karaaslan O, Demirkiran HG, Silistreli O, Sonmez E, Bedir YK, Can M, Caliskan G, Aslan C, Oral MA, Kankaya Y. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi  31  Ekim  - 4  Kasım 2012, Antalya/Türkiye
 13. Histerektomi Operasyonunda Ciddi Diatermi Yanığı: Olgu Sunumu. Tüzüner M, Aslan C. 34. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi  31  Ekim  - 4  Kasım 2012, Antalya/Türkiye

KATILDIĞIM KURSLAR /ALDIĞIM SERTİFİKALAR:

 • 15. Temel Mikrocerrahi Kursu
 • 9-14 Nisan 2013, Konya/Türkiye
 • Cranio-maxillofacial uygulamalı fiksasyon kursu
 • 10-11 Mart 2012, İzmir/Türkiye
 • 10.Ege Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Kursu
 • 14-25 Kasım 2011, İzmir/Türkiye
 • 3rd International Eurasian Aesthetic Surgery Course
 • 24-26 June 2011, İstanbul/Turkey
 • Istanbul International Rhinoplasty Course
 • 22-24 June 2011, Istanbul /Turkey
 •  

ÜYESİ OLDUĞUM DERNEKLER:

 1. İzmir Tabip Odası
 2. Ege Bölgesi Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Doktorlarımız

GENEL CERRAHİ

DOÇ. DR. ÖMER YOLDAŞ

GENEL CERRAHİ
ESTETİK , PLASTİK CERRAHİ

DOÇ. DR. CEM ASLAN

ESTETİK , PLASTİK CERRAHİ
KALP ve DAMAR CERRAHİSİ

OP. DR. BÜLENT ÇÜMEN

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ
GENEL CERRAHİ

Op. Dr. FİKRET BEYAZ

GENEL CERRAHİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. CAVİT METE TARCAN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. FÜGEN ERDEM ÜNSAL

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. ÖZLEM ÖZBİLEN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. HATİCE ERMİN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. GÖKHAN ÖNAL

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

OP. DR. RUŞEN DEMİR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

OP. DR. BAYRAM ÖNDER GÜL

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

OP. DR. BARIŞ GÜLTEKİN

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
GÖZ HASTALIKLARI

OP. DR. ILGIN ÖZTÜRK

GÖZ HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI

OP. DR. TOLGA YÜKSEL

GÖZ HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

OP. DR. UMUT SAKARYA

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

OP. DR. CAN ERCAN

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

OP. DR. GÜLHAN GÜNDÜZ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Beyin ve Sinir Cerrahisi

OP. DR. EMRAH AKARTUNA

Beyin ve Sinir Cerrahisi
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ

UZM. DR. SEVİNÇ ASLAN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ
RUH VE SİNİR HASTALIKLARI UZMANI

UZM. DR. EMİNE YILMAZ

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI UZMANI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. YELİZ ATICI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. ASLI SÜRGELİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. FİGEN ÖZTÜRK

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
RADYOLOJİ

UZM. DR. BORA KAMALI

RADYOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI

UZM. DR. ÇETİN YILMAZ

İÇ HASTALIKLARI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. DOĞAN GÜRYAY

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. EBRU UZUN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
NEFROLOJİ

UZM. DR. ERDAL KARACA

NEFROLOJİ
GASTROENTEROLOJİ

UZM. DR. ÖNDER ÇOLAKOĞLU

GASTROENTEROLOJİ
GASTROENTEROLOJİ

UZM. DR. KAMİL KAYAHAN

GASTROENTEROLOJİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. MELEKŞAH PEKEL

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
KARDİYOLOJİ

UZM. DR. NURULLAH TÜZÜN

KARDİYOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

UZM. DR. SALİHA DEMİR

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI

UZM. DR. SAVAŞ GÖKÇEK

İÇ HASTALIKLARI
MİKROBİYOLOJİ

UZM. DR. SENEM YAMAN KARADAM

MİKROBİYOLOJİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

UZM. DR. SUNA YOLDAŞ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
GÖĞÜS HASTALIKLARI

UZM. DR. ŞENAY ÇİTİM

GÖĞÜS HASTALIKLARI
ACİL SERVİS

DR. İRFAN ÇOLAK

ACİL SERVİS
ACİL SERVİS

DR. MEHMET FATİH YANMAZ

ACİL SERVİS
DİYETİSYEN

DYT. HANDE SELİN OK

DİYETİSYEN
×