Kronik Öksürük

Kronik Öksürük

Öksürük solunum sistemini temizleyen bir savunma mekanizmasıdır.Ancak göğüs hastalıkları polikliniğine  başvuran hastaların yaklaşık %40 ında görülebilen bir semptom olup hayat kalitesinde anlamlı düşüse neden olur.

Öksürüğü süresine göre 3 e ayrırız

1-Akut öksürük, üç haftadan kısa süren öksürüktür. Genellikle nezle grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları akut bronşit,zatüre gibi alt solunum enfeksiyonları  ,kalp yetmezliği  gibi rahatsızlıklarda görülebilir.

2-Subakut öksürük, 3-8 hafta arası süren öksürüktür. Enfeksiyon sonrası durumlar astım sinüzit alerjen veya iritan maruziyeti  altta yatan sebepler arasında olabilir.

3-Kronik öksürük sekiz haftadan uzun süren öksürüktür. Akciğer grafisi normal ancak kronik öksürükle seyreden olguların %95’inde başlıca üç hastalık: üst hava yolu öksürük sendromu, gastroözefageal reflü hastalığı ve astımdır.

Bunun dışında uzun süreli sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımı,  hipertansiyon için kullanılan ACE İNHİBİTÖRÜ içeren ilaçlar ,mesleki nedenler ,kronik akciğer hastalıkları sebepler arasında araştırılması gerekmektedir.

Özellikle 3 haftadan daha uzun öksürük şikayeti olan hastaların mutlaka göğüs hastalıkları polikliniklerine başvurması ve kronik öksürük sebebinin araştırılması için gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Yapılan tetkikler sonucunda öksürüğün tüm nedenleri dışlandıktan sonra  kronik psikojenik öksürük tanısı da konulabilir. Ancak esas olarak çocukluk çağında görülebilen alışkanlık geliştirilebilen bir durumdur.yetişkinlerde nadir görülür.

Kronik idiopatik öksürük (öksürük hipersensitivite sendromu) olarak da bilinen mekanizması tam bilinmemekle beraber otoimmün olayların, üst solunum yolu infeksiyonu sonrası öksürük refleksinin artmasına bağlı bir durumdur. Diğer kronik öksürük nedenleri dışlandıktan sonra ve öksürük tedavisine rağmen yanıt alınamadığı durumlarda  düşünülebilir.kadınlarda daha sık görülmektedir.

Özellikle 3 haftadan uzun süren öksürük şikayeti olan hastaların göğüs hastalıkları hekimlerince  tanı konulmadan öksürük baskılayıcı  tedavi kullanmamaları önerilir.

 

Uzm. Dr Şenay Çitim
Göğüs Hastalıkları

×