Online
Randevu

Özgeçmiş

Kişisel Bilgileri

Eğitim ve Uzmanlık:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erciyes Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği

Cleveland Clinics Invasive Cardiology

GATA Ankara Kardiyoloji Aritmi Kliniği (Elektrofizyoloji)

Tıbbi İlgi Alanları:

Aritmi Tnı ve Tedavisi

Elektrofizyolojik Çalışma,Radyofrekans Ablasyon,SVT,VT,AF tedavileri

Pacemaker ve ICD İmplantasyonu

Perkütan Koroner Girişimler,Balon Anjioplasti,Stent İmplantasyonu,ASD Kapatılması

Bililimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Avrupa Kardiyoloji Derneği

 

Avrupa Kalp Ritim Birliği

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Tabipler Birliği

İzmir Tabip Odası

Yabancı Dil:

İngilizce

Ödüller:

  • 2013 Yılı 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi genç araştırmacı teşvik birincilik ödülü; ''Spironolaktonun Antrasiklin İlişkili Kardiyomiyopatide ki Koruyucu Etkisinin Araştırılması''
  • 2013 Yılı Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Araştırma Teşvik Ödülü İkincilik