Online
Randevu

Özgeçmiş

Kişisel Bilgileri

Doğum Yeri ve Tarihi :
İzmir / 17.06.1977

Tıp Eğitimi :
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık:
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Çalıştığı Kurumlar :
• 2012-2014 T.C Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sertifika ve Eğitim Programları:

 • Yenidoğan Resüsitasyon ProgramıUygulayıcı Sertifikası
 • Çocuklardaİleri yaşam Desteği Program Eğitimi (ÇİLYAD)
 • Çocuk Acil Tıp Kursu
 • Ulusal Aşı Çalıştayı Doktor Eğitim Sertifikası
 • Samsun Çocuk Nefroloji Olgu Sunumları Eğitimi
 • PUADER Kongresi Sertifikası
 • Anne Sütü Danışmanlık ve Anne Sütü Uygulamalarını Geliştirme Eğitimi
 • Çocuklarda Döküntülü Hastalıklar ve Dermatolojik Problemler Eğitimi
 • AIDS-Cinsel yolla bulaşan Hastalıklar Eğitimi
 • Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı Eğitimi
 • Olgularla metabolik Sendroma Güncel Yaklaşım Eğitimi
 • 52. Türk Pediatri Kongresi
 • 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
 • 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
 • Tıbbi İstatistik Eğitimi

Üye Olduğu Dernekler:

 • Türk Tabibler Birliği
 • Türk Hematoloji pediatri Derneği
 • Türk Pediatri kurumu
 • GSK Sağlık
 • PUADER