Online
Randevu

Anal Bölge Abse ve Fistülleri

Anal Bölge Abse ve Fistülleri

Anal bölgede ortalama 6 adet (3-12 arasında) bez vardır ve bezler kısa ve ince yollar aracılığıyla anal kanala açılır. Bu yollar yabancı materyal ile tıkandığında enfeksiyon ve sonucunda abse gelişir...

ANAL BÖLGE ABSELERİ

Anal bölgede ortalama 6 adet (3-12 arasında) bez vardır ve bezler kısa ve ince yollar aracılığıyla anal kanala açılır. Bu yollar yabancı materyal ile tıkandığında enfeksiyon ve sonucunda abse gelişir.

Abseye Yatkınlık Yaratan Faktörler :

Erkeklerde ve 30-40 yaş arasında daha sık görülür
Travma (İshal, kr konstipasyon, lavman cihazları, YC)
Obezite, diyabet
Hijyen bozukluğu kolaylaştırıcı faktörlerdir.
Tüberküloz, crohn, ülseratif kolit, komşu organlarda cerrahisi (epizyotomi, prostat gibi) abse ve fistül oluşumuna katkıda bulunur.

Şikayetler :

Anal bölgede üzerinde ağrı (sürekli), şişlik, kızarık, ateş ve akıntı olan kitle görülebilir,

Halsizlik ve genel ateş bu şikayetlere eşlik edebilir.

Bazı derin yerleşimli abselerde (intersfinkterik, submukozal, supralevator abseler) kitle görülemez ve tek bulgu o bölgedeki sürekli ağrı olabilir.

Tedavi :

Anal bölge abselerinin yaklaşık %15-30’unda uzun vadede anal fistül denilen rahatsızlık gelişir. Cerrahi olarak boşaltılmayıp zaman içerisinde kendiliğinden boşalan abselerde bu oran daha yüksektir. Anal fistül gelişebileceği hakkında hastaya mutlaka bilgi verilmeli ve böyle bir akıntı şikayeti olduğunda korkmadan kontrole gelmesi gerektiği söylenmelidir.

ANAL FİSTÜL

Anal kanala açılan bir iç ağız ve cilde açılan bir dış ağız arasında kalan patolojik yoldur.
Anal fistüller abselerin sonraki evre lezyonudur. Abselerde olduğu gibi erkeklerde ve 30-40 yaşlarında daha sıktır.
Anal fistüller oluştukları alana göre isimlendirilir ve en sık görüleni intersfinkterik tiptir.
Anal fistüllerin %70-90’ı daha kolay tedavi edilebilecek basit fistüller grubunda iken diğerleri kompleks fistül olarak isimlendirilir. Kompleks anal fistüller inkontinans (gaz ve gayta tutamama) riskinin olduğu fistüllerdir.

Kompleks anal fistül= İnkontinans riski olan fistül :
Dış anal kasların %30’undan fazlasını tutan
Kadında ön yerleşimli olan
Çok sayıda ağzı olan,anüsten uzak mesafeli ve yüksek debili akıntısı olan
Nüks fistüller
İnkontinans varsa
Malignite, crohn veya radyoterapi ile birlikte olan fistüller kompleks fistüllerdir.
Fistüllerin tedavisi cerrahidir.
Fistülotomi, fistülektomi, seton, evreli fistülotomi, fibrin glue, plug, endorektal ilerletme flebi, LİFT uygulanabilecek cerrahi yöntemlerdendir.
Basit fistüllerde en sık uygulanan tedavi metodu fistülotomidir.